[รายละเอียด] สมัครสอบ กพ exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 (กพ65 e-Exam)

กพ exam หรือระบบ สมัครสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ 2565 คืออะไร ?

สอบ กพ แบบ e-exam คือการ สอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ

สมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

> สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ระบบจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ส่วนรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) คือ สอบ กพ ทำบนกระดาษคำตอบ ต้องรอประกาศจาก กพ อีกครั้ง!

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ค่าสมัครสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ 2565 กี่บาท ?

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
> ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จ่ายเงินค่าสอบได้ที่ไหน ?
> ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
> ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ที่แอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
> ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ตรวจสอบ เช็คสถานะการจ่ายเงินค่าสอบได้ที่ ?
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบจ่ายค่าสอบ)
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2565)

รายละเอียดและกำหนดการ การสมัครสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ 2565

> สมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
> จ่ายค่าสอบ เลือกสนามสอบ รอบสอบ ได้ที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 (ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2565)
> ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2565
> อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565
> พิมพ์บัตรสอบ 17 มิถุนายน 2565
> สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
รอบสอบที่ 1 สอบวันเสาร์ 2 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 2 สอบวันอาทิตย์ 3 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 3 สอบวันจันทร์ 4 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 4 สอบวันอังคาร 5 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 5 สอบวันพุธ 6 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 6 สอบวันเสาร์ 23 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 7 สอบวันอาทิตย์ 24 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 8 สอบวันจันทร์ 25 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 9 สอบวันอังคาร 26 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 10 สอบวันพุธ 27 ก.ค. 2565
> ประกาศรายชื่อสอบผ่าน 31 สิงหาคม 2565
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://bit.ly/ocsc_e-Exam65

สอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 ดูรายชื่อแต่ละศูนย์สอบได้ในประกาศการรับสมัครสอบที่ไหน ?

สอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จำนวน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ

ดูรายชื่อแต่ละศูนย์สอบได้ในประกาศการรับสมัครสอบ
> ได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
> หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

สมัครสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ ได้ที่ไหน ?

> สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ระบบจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

สมัครไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1329 , 02-547- 1908 , 02-547- 1116 ,
02-547-1913 , 02-547- 1944 , 02-547- 1845 , 02-547- 2056
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.