ไม่ทัน ? (สอบ และ paper pencil)

หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

วันที่อัปโหลดรูปสอบ สอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam กพ 66)

 • รอบสอบที่ 1 – 7 (วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 66) ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 29 มีนาคม 2566
 • รอบสอบที่ 8 – 14 (วันที่ 31 เม.ย. – 2 พ.ค. 66) ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 26 เมษายน 2566
 • รอบสอบที่ 15 – 21 (วันที่ 26 พ.ค. – 30 พ.ค. 66) ต้องอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 24 พฤษภาคม 2566

วันที่อัปโหลดรูปสอบ กพ รอบ paper pencil กพ 66

อัปโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2566 (วันที่ 28 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป)

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือเรื่องอัปโหลดรูปสอบ กพ

ติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

อัปรูปสอบได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

วิธีอัพโหลดรูป > เข้าเว็บไซต์แล้ว > เลือกรอบสมัครที่สมัคร (e-Exam และ paper pencil) > กดที่เมนู อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ขนาดไฟล์ภาพ 40 kb)


อัพโหลดรูป ไม่ทัน ? ไม่ได้อัพโหลดรูป กพ / ลืมอัพภาพสอบ (สอบ e-Exam และ paper pencil)

 • กรณีที่ผู้ไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 • อัพโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สอบ กพ 65 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

อัพโหลดรูป กพ 65 รอบ e-Exam

 • จากประกาศ สำนักงาน ก.พ. 30 มิถุนายน เวลา 15:02 น. สอบ รอบ e-Exam หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
 • อัพโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565 (30 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายอัพโหลดรูป)
  • ที่มา ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 หน้า 4 และ หน้า 5 ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย หน้าที่ 4 และ หน้า 5 ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย > http://ocsnews.chanwanich.com/

อัพโหลดรูป กพ 65 รอบ paper pencil

 • อัพโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565(16 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายอัพโหลดรูป)
  • ที่มา ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ประจำปี 2565 หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย > http://ocsnews.chanwanich.com/

 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
 • ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสอบ กพ ได้ที่ สำนักงาน ก.พ. https://www.facebook.com/ocsc.go.th