ไม่ทัน ? ไม่ได้อัพโหลดรูป กพ / ลืมอัพภาพสอบ (สอบ e-Exam และ paper pencil)

 • กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 • อัพโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สอบ กพ 65 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

รอบ e-Exam

 • จากประกาศ สำนักงาน ก.พ. 30 มิถุนายน เวลา 15:02 น. สอบ กพ65 รอบ e-Exam หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
 • อัพโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565 (30 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายอัพโหลดรูป)
  • ที่มา ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 หน้า 4 และ หน้า 5 ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย หน้าที่ 4 และ หน้า 5 ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย > http://ocsnews.chanwanich.com/
อัพโหลดรูป กพ 65 ไม่ทัน ? (สอบ e-Exam และ paper pencil)
อัพโหลดรูป กพ 65 ไม่ทัน ? (สอบ e-Exam และ paper pencil)

อัพโหลดรูป กพ 65 รอบ paper pencil

 • อัพโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 (16 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายอัพโหลดรูป)
  • ที่มา ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ประจำปี 2565 หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย > http://ocsnews.chanwanich.com/
อัพโหลดรูป กพ 65 ไม่ทัน ? (สอบ e-Exam และ paper pencil)
อัพโหลดรูป กพ 65 ไม่ทัน ? (สอบ e-Exam และ paper pencil)

 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
 • ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสอบ กพ ได้ที่ สำนักงาน ก.พ. https://www.facebook.com/ocsc.go.th

Related Posts