อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)


16 พ.ย. 2565 วันสุดท้าย! อัปโหลดรูปสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565

 • สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565 สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 2565
 • ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ
 • หมายเหตุ: *หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – 20 พ.ย. 2565 (วันสอบ)
 • ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ตรวจสอบรายชื่อตามศูนย์สอบได้แล้ว! ที่เว็บไซต์ กพ (รอบ paper pencil)

 • ประกาศ สำนักงาน ก.พ. วันที่ 10 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil)
  • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th (คลิกรอบสอบ paper pencil)
   • เอกสารเป็นไฟล์ PDF
  • หัวข้อ: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil) ประจำปี 2565
  • หัวข้อย่อย: ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
  • ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil)
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (รอบ paper pencil )
 • ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบ
  • ให้ยื่นคำร้องพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชน
  • ทางอีเมล exam@ocsc.go.th
  • ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

กรณี! อัพรูปถ่ายไม่ทัน / ไม่ได้อัพโหลดรูป กพ / ลืมอัพภาพสอบ

 • กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 • สอบ กพ รอบ paper pencil > กำหนดการสอบฉบับเต็ม https://bit.ly/Paper-Pencil2565
  • จากประกาศ สำนักงาน ก.พ. วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.09 น. แจ้งว่า สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 2565 เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
 • สอบ กพ รอบ e-Exam > กำหนดการสอบฉบับเต็ม https://bit.ly/E-exam2565
  • จากประกาศ สำนักงาน ก.พ. วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15:02 น. แจ้งว่า อัปโหลดรูปภาพได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ และเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

อัปโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สอบ กพ 65

อัปรูปสอบได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • กดป้ายแบนเนอร์ > เลือกรอบที่สมัครสอบไว้ (paper and pencil หรือ e-Exam) >
  • อัปผ่านคอม > หาคำว่า อัปโหลดรูปถ่าย
  • หรือ อัปผ่านมือถือ > อัปโหลดรูป
  • ทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จสิ้น
 • อัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ และเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ
 • รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้

ถ้า! ไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ ภาพที่อัปโหลดไปจะถูกต้องตาม กพ ระบุไหม ? เบอร์ติดต่อ กพ

 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
  • สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
  • ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
  • สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716
  • ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

พิมพ์บัตรสอบได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • กดป้ายแบนเนอร์ > เลือกรอบที่สมัครสอบไว้ (paper and pencil หรือ e-Exam) >
  • พิมพ์ผ่านคอม > หาคำว่า “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
  • หรือพิมพ์ผ่านมือถือ > กดคำว่า เพิ่มเติม > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • ทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จสิ้น

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (สอบรอบ e-Exam) เกี่ยวกับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการแสดงผลการตรวจ ที่มา สำนักงาน ก.พ. ข้อมูล วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17:49 น. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

 • ถ้า! มาสอบที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสถานที่สอบต้องอ่าน > https://www.facebook.com/tutesting/
  • ผู้สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว/สอบ e -Exam (กพ) ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ช่วงวันที่ 29 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 ต้องส่งเอกสาร การตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) ที่เจ้าหน้าจุดคัดกรองเพื่อคัดแยก

อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ?

สอบ กพ รอบ paper pencil

 • อัปโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 (16 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป)
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 (วันสอบ)

สอบ กพ รอบ e-Exam

 • อัปโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565 (30 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป)
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จนถึงวันสอบ

ภาพที่ใช้อัปโหลดรูปถ่าย กพ 65 (paper and pencil)

อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)
วันอัปโหลดรูปรอบ paper pencil ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นตาดำ
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
 • ประเภทของไฟล์เป็น .JPG
 • ขนาดไฟล์ภาพ 40 – 100 kb
 • โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

วิธีอัปโหลดรูปถ่าย รอบ paper pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

 • กดป้าย > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (paper and pencil) ประจำปี 2565
 • หาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
 • ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา
 • ทำตามของขั้นตอนระบบจนเสร็จสิ้น
อัพโหลดรูป กพ 65 paper pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

ประกาศเรื่องการอัปโหลดรูปสอบ กพ 65 รอบ paper pencil

 • ที่มา ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ประจำปี 2565 หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)
อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

ภาพที่ใช้อัปโหลดรูปถ่าย กพ 65 (รอบ e-Exam) แบบอิเล็กทรอนิกส์

อัพโหลดรูปกพ 65
วันอัปโหลดรูป รอบ e-Exam ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นตาดำ
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
 • ประเภทของไฟล์เป็น .JPG
 • ขนาดไฟล์ภาพ 40 – 100 kb
 • โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

วิธีอัปโหลดรูปถ่าย รอบ e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์)

 • กดป้าย > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
 • หาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
 • ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา
 • ทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จสิ้น

ประกาศเรื่องการอัปโหลดรูปสอบ กพ 65 รอบ e-Exam

 • ที่มา ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 หน้า 4 และ หน้า 5 ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย หน้าที่ 4 และ หน้า 5 ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)
อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

ภาพที่ใช้อัปโหลดรูปถ่าย กพ 65

อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

อัพโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สอบ กพ 65 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

> รูปถ่ายหน้าตรง
> ไม่สวมหมวก
> ไม่สวมแว่นตาดำ
> ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
> พื้นหลังไม่มีลวดลาย
> ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
> ประเภทของไฟล์เป็น .JPG
> ขนาดไฟล์ภาพ 40 – 100 kb
โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

สรุป! วิธีอัพโหลดรูป รอบ e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

อัพโหลดรูปถ่ายตั้งแต่ 14 – 30 มิถุนายน 2565 (อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย)
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th >
1. กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
3. ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา
4. ทำตามขั้นตอนระบบจนเสร็จสิ้น

กรณีสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้
ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/
> ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนไปทาง e-mail กพ : exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 (หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้)

ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th >
1. กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หาคำว่า “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ” > ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ >
3. ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th >

1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หาคำว่า “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

ตรวจสอบรายชื่อ และวันที่สอบ ศูนย์สอบที่ได้สมัครสอบ กพ65 e-Exam
> ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
> ศูนย์สอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กพ65 e-Exam)
รอบสอบที่ 1 สอบวันเสาร์ 2 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 2 สอบวันอาทิตย์ 3 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 3 สอบวันจันทร์ 4 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 4 สอบวันอังคาร 5 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 5 สอบวันพุธ 6 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 6 สอบวันเสาร์ 23 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 7 สอบวันอาทิตย์ 24 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 8 สอบวันจันทร์ 25 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 9 สอบวันอังคาร 26 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 10 สอบวันพุธ 27 ก.ค. 2565
> ประกาศรายชื่อสอบผ่าน 31 สิงหาคม 2565
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ได้ที่ > https://job.ocsc.go.th
หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน” และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565” > หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://bit.ly/ocsc_e-Exam65

สรุป! อัพโหลดรูป รอบ paper pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

> อัพโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

> ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
> ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียนเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
> สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ
> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ https://job3.ocsc.go.th
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th

อัพรูปถ่ายไม่ทัน / ไม่ได้อัพโหลดรูป กพ / ลืมอัพภาพสอบ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
เว็บไซต์สมัครสอบ กพ 65 > https://job3.ocsc.go.th

Related Posts