อัพโหลดรูปกพ 66 วันไหน ? วิธี 66 (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)


อัพโหลดรูป กพ 66 วันไหน ? เริ่มอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

อัปโหลดรูปถ่าย! ไม่ทันตามวันที่กำหนด จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้ > กดดูวันสุดท้ายอัปโหลดภาพสอบ กพ 66 ดูตรงนี้!

อัปรูปสอบได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

วิธีอัพโหลดรูป > เข้าเว็บไซต์แล้ว > เลือกรอบสมัครที่สมัคร (e-Exam และ paper pencil) > กดที่เมนู อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ขนาดไฟล์ภาพ 40 kb)

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

อัพโหลดรูปกพ 66 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูป กพ 66 (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

ภาพที่ใช้อัปโหลดรูปถ่าย กพ 66

 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นตาดำ
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • ประเภทของไฟล์เป็น .JPG
 • ขนาดไฟล์ภาพ 40 kb
 • โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน
อัพโหลดรูปกพ 66 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูป กพ 66 (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

อัพโหลดรูปกพ 66 วันไหน ?

อัปรูปสอบได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

วิธีอัพโหลดรูป > เข้าเว็บไซต์แล้ว > เลือกรอบสมัครที่สมัคร (e-Exam และ paper pencil) > กดที่เมนู อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ขนาดไฟล์ภาพ 40 kb)

อัปโหลดรูปถ่าย! ไม่ทันตามวันที่กำหนด จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้

วันที่อัปโหลดรูปสอบ กพ รอบ paper pencil

 • อัปโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2565 (วันที่ 28 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป)
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2566 – จนถึงวันสอบ (วันสอบ)
 • ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียนการสอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2566
 • สอบ 2 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลสอบ 13 กันยายน 2566

วันที่อัปโหลดรูปสอบ กพ รอบ e-Exam

 • อัปโหลดรูปถ่าย อัปโหลดรูปตามรอบ!
  • รอบสอบที่ 1 – 7 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป รอบสอบที่ 1 – 7)
  • รอบสอบที่ 8 – 14 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2565 (วันที่ 26 เมษายน 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป รอบสอบที่ 8 – 14)
  • รอบสอบที่ 15 – 21 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษาคม 2565 (วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป รอบสอบที่ 15 – 21)
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2566 – จนถึงวันสอบ (วันสอบ)
 • ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียนการสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2566
 • สอบ
  • รอบสอบที่ 1 – 7 วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565
  • รอบสอบที่ 8 – 14 วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565
  • รอบสอบที่ 15 – 21 วันที่ 26 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผลสอบ
  • รอบสอบที่ 1 – 7 วันที่ 12 มินายน 2565
  • รอบสอบที่ 8 – 14 วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
  • รอบสอบที่ 15 – 21 วันที่ 7 สิงหาคม 2565

ภาพที่ใช้อัปโหลดรูปถ่าย กพ 66

อัพโหลดรูปกพ 66 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูป กพ 66 (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

อัพโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สอบ กพ 66 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

> รูปถ่ายหน้าตรง
> ไม่สวมหมวก
> ไม่สวมแว่นตาดำ
> ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
> พื้นหลังไม่มีลวดลาย
> ประเภทของไฟล์เป็น .JPG
> ขนาดไฟล์ภาพ 40 kb
โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

วันที่อัปโหลดรูปสอบ กพ รอบ paper pencil

> อัปโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2565 (วันที่ 28 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป)
> พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2566 – จนถึงวันสอบ (วันสอบ)
> ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียนการสอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2566
> สอบ 2 กรกฎาคม 2566
> ประกาศผลสอบ 13 กันยายน 2566

วันที่อัปโหลดรูปสอบ กพ รอบ e-Exam

อัปโหลดรูปถ่าย อัปโหลดรูปตามรอบ!
รอบสอบที่ 1 – 7
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป รอบสอบที่ 1 – 7)
รอบสอบที่ 8 – 14
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2565 (วันที่ 26 เมษายน 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป รอบสอบที่ 8 – 14)
รอบสอบที่ 15 – 21
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษาคม 2565 (วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป รอบสอบที่ 15 – 21)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2566 – จนถึงวันสอบ (วันสอบ)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียนการสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2566

สอบ
รอบสอบที่ 1 – 7 วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565
รอบสอบที่ 8 – 14 วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565
รอบสอบที่ 15 – 21 วันที่ 26 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลสอบ
รอบสอบที่ 1 – 7 วันที่ 12 มินายน 2565
รอบสอบที่ 8 – 14 วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
รอบสอบที่ 15 – 21 วันที่ 7 สิงหาคม 2565

อัพรูปถ่ายไม่ทัน / ไม่ได้อัพโหลดรูป กพ / ลืมอัพภาพสอบ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716,8717 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
เว็บไซต์สมัครสอบ กพ 66 > https://job3.ocsc.go.th

Related Posts