วันสมัครสอบ (Paper & Pencil) สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 ()

สมัครสอบ รอบกระดาษ (Paper & Pencil) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วันสุดท้ายสมัคร 65 รอบ Paper & Pencil


และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สอบ 65 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

 • กดป้ายแบนเนอร์ > เลือกรอบที่สมัครสอบไว้ (paper and pencil หรือ e-Exam) > หาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” (อัปผ่านคอม) หรือ “อัปโหลดรูป (อัปผ่านมือถือ)” > ทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จสิ้น
 • อัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ และเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ
 • รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้

ภาพที่ใช้อัปโหลดรูปถ่าย กพ 65 (paper and pencil)

 • จากประกาศ สำนักงาน ก.พ. วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.09 น. แจ้งว่า สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 2565 เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
 • อัปโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 (16 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายอัปโหลดรูป)
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 (วันสอบ)
อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)
วันอัปโหลดรูปรอบ ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นตาดำ
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
 • ประเภทของไฟล์เป็น .JPG
 • ขนาดไฟล์ภาพ 40 – 100 kb
 • โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

ประกาศเรื่องการอัปโหลดรูปสอบ กพ 65 รอบ paper pencil

 • ที่มา ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ประจำปี 2565 หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย หน้าที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)
อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? วิธีอัพโหลดรูปถ่าย (สอบแบบ e-Exam และ paper pencil)

สมัครสอบกพ 65 Paper & Pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

สมัครสอบกพ 65 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th (ทุกวุฒิการศึกษา ปวช.​ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท)

กพ 65 Paper Pencil ค่าสมัครสอบ 280 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/(ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวั ดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565)

 • เริ่มสมัครสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
 • อัพโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 (16 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายอัพโหลดรูป)
 • สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

กพ 65 Paper Pencil ค่าสมัครสอบ 280 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท)

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ค่าสอบ กพ 65 Paper & Pencil)

ค่าสมัครสอบ 280 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

กรณีไม่จ่ายค่าสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน ข้อมูลการสมัครสอบจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ (ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ตามระบบที่วันสมัครสอบ)

กพ 65 Paper Pencil ค่าสมัครสอบ 280 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/OCS_026501_20220614_1.pdf (หน้าที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ค่าสอบ กพ 65 Paper & Pencil))

จ่ายเงินค่าสอบได้ที่ไหน ?

 • ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่พลิเคชัน “
 • ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ข้อมูลและรายละเอียดการสมัครสอบ กพ รอบ Paper & Pencil

ocsc e exam paper pencil 65 upload picture file
 • ค่าสมัครสอบ 280 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สมัครสอบ เลือกศูนย์สอบ และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน เริ่มสมัครสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ที่ > https://job3.ocsc.go.th
 • ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ตามระบบที่วันสมัครสอบ และเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นเป็นหลักฐานการชำระเงิน
 • อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ https://job3.ocsc.go.th
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ https://job3.ocsc.go.th
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียนเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ https://job3.ocsc.go.th
 • สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/

ตรวจสอบ เช็คสถานะการจ่ายเงินค่าสมัครสอบ

 • ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบจ่ายค่าสมัครสอบ)

 • ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565


แนะนำกลุ่มเฟซบุ๊ก กพ หาแนวข้อสอบเก่า หาที่เรียน หาที่ติวสอบ หาหนังสืออ่านสอบ หรือหาเพื่อนสอบ

กรณีซื้อหนังสือ จ่ายติวสอบ หรือค่าเรียน เพื่อสอบ กพ ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง ก่อนโอนเงิน!
อย่าลืม!! เก็บหลักฐานทุกอย่างในการพูดคุยและโอนเงิน


สรุป! วันไหน ? (การสอบแบบฝนกระดาษคำตอบ)

สมัครสอบกพ 65 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th (ทุกวุฒิการศึกษา ปวช.​ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท)

เริ่มสมัครสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)

ค่าสมัครสอบ 280 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

สอบ กพ. แบบ paper & pencil คือ ?

สอบ กพ. แบบ paper & pencil คือ การสอบแบบฝนกระดาษคำตอบ

ข้อมูลวันสมัครสอบ กพ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil)
> เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ

> รายละเอียดและกำหนดการ การสมัครสอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) กพ 2565
***กรณีสมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)
> สมัครสอบ กพ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
> กรณีไม่เต็มจำนวน ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
> สมัครสอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) กด > https://job3.ocsc.go.th (รอวันสมัครสอบจริงตามวันที่ กพ ระบุไว้)

> กรอกข้อมูลล่วงหน้า! (การกรอกข้อมูลนี้ไม่ใช่การสมัครสอบ) เป็นระบบให้ผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า
กด > https://job3.ocsc.go.th > ไปหัวข้อและกด “ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการสมัครสอบ ภาค ก.ของสํานักงาน ก.พ (การกรอกข้อมูลนี้ไม่ใช่การสมัครสอบ)” > กรอกเลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มยืนยัน > ดำเนินการตามระบบแนะนำ
***ประโยชน์สำหรับผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil)
– ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
– ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
– ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไชต์ในวันรับสมัครจริง

> ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)
ค่าสมัครสอบ 280 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

> วุฒิสมัครสอบ กพ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ปี 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) , ปริญญาตรี , ปริญญโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าว)

อ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
อ่าน > ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 > อ่านประกาศ
อ่าน > กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 > อ่านประกาศ

รายละเอียดและกำหนดการ การสมัครสอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) กพ 2565

> สมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
> สมัครสอบ จ่ายค่าสอบ เลือกสนามสอบ ศูนย์สอบ ได้ที่ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565
> ชำระค่าสมัครสอบภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556)
> อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 18 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
> ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
> ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียนเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2565
> สอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
> ประกาศรายชื่อสอบผ่าน 20 มกราคม 2566 – https://job3.ocsc.go.th/
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป –https://job3.ocsc.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 > อ่านประกาศ <

ศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ

> รหัสศูนย์ 01
กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี
จำนวนที่นั่งสอบ 80,000 คน

> รหัสศูนย์ 02
นครปฐม
จำนวนที่นั่งสอบ 22,000 คน

> รหัสศูนย์ 03
ปทุมธานี
จำนวนที่นั่งสอบ 30,000 คน

> รหัสศูนย์ 04
พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่นั่งสอบ 30,000 คน

> รหัสศูนย์ 05
ราชบุรี
จำนวนที่นั่งสอบ 25,000 คน

> รหัสศูนย์ 06
ชลบุรี
จำนวนที่นั่งสอบ 32,000 คน

> รหัสศูนย์ 07
เชียงใหม่
จำนวนที่นั่งสอบ 36,000 คน

> รหัสศูนย์ 08
ลำปาง
จำนวนที่นั่งสอบ 25,000 คน

> รหัสศูนย์ 09
พิษณุโลก
จำนวนที่นั่งสอบ 32,000 คน

> รหัสศูนย์ 10
นครราชสีมา
จำนวนที่นั่งสอบ 30,000 คน

> รหัสศูนย์ 11
อุบลราชธานี
จำนวนที่นั่งสอบ 32,000 คน

> รหัสศูนย์ 12

จำนวนที่นั่งสอบ 32,000 คน

> รหัสศูนย์ 13
สุราษฎธานี
จำนวนที่นั่งสอบ 26,000 คน

> รหัสศูนย์ 14
นครศรีธรรมราช
จำนวนที่นั่งสอบ 30,000 คน

> รหัสศูนย์ 15
สงขลา
จำนวนที่นั่งสอบ 38,000 คน

ค่าสมัครสอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) กพ 2565 กี่บาท ?

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท
> ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จ่ายเงินค่าสอบได้ที่ไหน ?
> ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
> ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ที่แอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
> ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ตรวจสอบ เช็คสถานะการจ่ายเงินค่าสอบได้ที่ ?
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบจ่ายค่าสอบ)
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ตามระบบที่วันสมัครสอบ และเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นเป็นหลักฐานการชำระเงิน

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
เว็บไซต์สมัครสอบ กพ 65 > https://job3.ocsc.go.th

สมัครสอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) สมัครสอบได้ที่ไหน ?

> สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

* กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565)

สมัครไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ อัพโหลดรูปไม่ได้ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.