เปลี่ยนเครื่อง ทำได้ไหม ?

#สรุปให้ เป๋าตัง เปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทำได้ไหม ?

เปลี่ยนเครื่องมือถือได้ แต่เบอร์โทรศัพท์มือถือลงทะเบียนไปแล้ว ใช้ซ้ำไม่ได้

เบอร์โทรศัพท์มือถือลงทะเบียนซ้ำได้ไหม

เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ไหม หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิทุกโครงการของรัฐ

ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ ผูกกับแอปเป๋าตังใหม่ ทำได้ไหม

เบอร์เก่าหาย เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ต้องให้แจ้งเปลี่ยนที่ ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ

ถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือ หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับสิทธิแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องไปเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

ลบแอปเป๋าตัง โหลดแอปใหม่ ใส่เบอร์มือถือใหม่ ทำได้ไหม ?

ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ใส่เบอร์มือถือเบอร์ใหม่

ถ้าไม่ตรงกันกับ เบอร์เก่าที่ได้รับสิทธิโครงการของรัฐแล้ว ก็ไม่สามารถใช้สิทธิที่ลงทะเบียนไว้ได้

ต้องไปเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตัง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมตลอด 24 ชม.

– Call Center ธนาคารกรุงไทย Krungthai contact center 02-111-1111
– Call Center ธนาคารกรุงไทย เกี่ยวกับโครงการของรัฐ 02-111-1114

อ่าน! วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง