#สรุปให้ ให้คนอื่นใช้เครื่องเดียวกับเราได้ไหม ?

ทำได้ แต่ไม่แนะนำ

อาจจะต้องยกเลิกการผูก , ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารรกรุงไทย และบริการอื่น ๆ ที่ต้องผูกไว้ที่ชื่อและข้อมูลบัตรประชาชนของเรา แล้วค่อยกดออกจากระบบแอปเป๋าตังอีกครั้ง

เมื่อยกเลิกการผูกทุกอย่างในแอปเป๋าตังที่เป็นชื่อของเราเรียบร้อยแล้ว

เมื่อให้คนอื่นมาใช้แอปเป๋าตังเครื่องเดียวกับเรา ต้องทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนใหม่หมด ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการบริการผูก g-wallet


วิธีการออกจากระบบ เพื่อให้คนอื่นใช้งานเป๋าตัง

1. เข้าแอปเป๋าตัง
2. ไปที่คลิกไปที่รูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ทางมุมขวาบนของหน้าจอ
3. ให้กดอออกจากระบบ เพื่อให้คนอื่นใช้งานเป๋าตัง
4. เข้าระบบใหม่ และตั้งค่าดำเนินการยืนยันตัวตน เหมือนครั้งแรก

บางกรณีอาจจะยกเลิกการยกเลิก g-wallet และผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยของเราออกด้วย (แอปเป๋าตังอาจจะค่าที่ใช้งานก่อนหน้าไว้)


#สรุปให้ เป๋าตังเปลี่ยนเครื่อง ให้คนอื่นใช้เครื่องเดียวกับเราได้ไหม ?

ถ้าเราต้องกลับมาใช้งานอีกครั้ง ก็ต้องทำขั้นตอนยืนยันตัวตนใหม่ทั้งหมดอีกครั้งเช่นกัน!