Table of Contents

ไม่มีม.33 เรารักกัน และได้รับสิทธิ ไม่มีม.33 เรารักกัน

แอปเป๋าตังเแอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ: 

  • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ 9.0 ขึ้นไป
  • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

เราชนะ ไม่มี ม.33 เรารักกัน

ได้สิทธิเราชนะ จะเห็นไม่เห็น ม.33 เรารักกัน

  • แบนเนอร์ ม.33 เรารักกัน จะขึ้นต่อเมื่อได้รับสิทธิ
  • ถ้าให้คนอื่นใช้เครื่องเรา ต้องลบแอปเป๋าตังแล้วโหลดใหม่ จะเห็นแบนเนอร์ ม.33 เรารักกัน
#ปัญหาแอปเป๋าตัง เราชนะไม่มีม.33 เรารักกัน และม.33 เรารักกันไม่มีเราชนะ

ได้รับสิทธิ ไม่มี ไม่เห็นแบนเนอร์ ม.33 เรารักกัน

หากได้รับสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกันแล้ว ตรวจสอบอัพเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

#ปัญหาแอปเป๋าตัง เราชนะไม่มีม.33 เรารักกัน และม.33 เรารักกันไม่มีเราชนะ

ร้านค้าที่เข้าร่วมร้านค้าเราชนะ ร้านค้าคนละครึ่ง ประชารัฐ

  • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
  • ร้านค้าที่เข้าร่วม
  • ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ
#ปัญหาแอปเป๋าตัง เราชนะไม่มีม.33 เรารักกัน และได้รับสิทธิ ไม่มีม.33 เรารักกัน

ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ (ร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะ)

#สรุปให้ เรารักกันใช้ได้ทุกจังหวัดไหม ?

กดไปยังร้านเรารักกันใกล้ฉัน > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ ตามรายการด้านล่างนี้!

อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ใกล้ตัวเราที่สุด

#สรุปให้ เรารักกันใช้ได้ทุกจังหวัดไหม ?

เราชนะ ไม่มี ม.33 เรารักกัน

แบนเนอร์ ม.33 จะขึ้นต่อเมื่อได้รับสิทธิ

ได้รับสิทธิ ไม่มีม.33 เรารักกัน

หากได้รับสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกันแล้ว ตรวจสอบอัพเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ติดต่อสอบถามและปัญหาการใช้งาน เราชนะ , ม.33 เรารักกัน

เบอร์ 02-111-1122 บริการตลอด 24 ชั่วโมง