Table of Contents

ปัญหาคนละครึ่งเฟส3

อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนยืนยันตัวตน และใช้งานตามสิทธิ

 • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
 • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

แนะนำ สแกนหน้าไม่ผ่าน หรือไม่สำเร็จ

[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3

ไปยืนยันที่ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่ บัตรประชาชนที่มีชิปการ์ด กด > ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่ ใกล้ฉัน

แล้วกลับมาเปิดแอปเป๋าตังอีกครั้งกรณีเข้าแอปเป๋าตังแล้ว กดป้ายคนละครึ่ง เจอข้อความ

ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจ

ลงทะเบียนแล้ว ได้สิทธิแล้ว ยืนยันตัวตนแล้ว สแกนหน้าผ่านแล้ว ยืนยันที่ตู้ ATM กรุงไทยแล้ว แล้วกลับมาเปิดแอปเป๋าตังอีกครั้ง

รอตรวจสอบแอปเป๋าตัง ภาย 24 ชั่วโมง / ติดปัญหาโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3

ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว ระบบอาจะกำลังตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านอยู่ หากยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.คนละครึ่ง.com


กรณียืนยันตัวตนแล้ว ที่แอปเป๋าตังเตือน กรุณาลองใหม่อีกครั้ง (GWL0001)

จากการหาข้อมูลเพิ่มเติม วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น!

[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3
ไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง (GWL0001)
 • ปิดแอปเป๋าตัง แล้วเข้าระบบและทำรายการใหม่อีกครั้ง หรือยืนยันตัวตนในเวลาอื่นแทน!
 • หรือ ลบแอปเป๋าตัง ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง
[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3

ถ้า! หลังจากกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวยืนยันตัวตนแล้ว แอปเป๋าตังเตือนให้ไปยืนยันตัวตนต่อที่ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่

กรณียืนยันตัวแล้ว สแกนใบหน้าผ่าน บอกให้ไปยืนยันตัวตนที่ ATM

 • กรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิโครงการ เนื่องจากการยืนยันตัวตนของคุณไม่สมบูรณ์ กรุณาทำการยืนยันตัน
 • กรุณานำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการต่อ หากดำเนินการแล้ว ระบบอาจจะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล

นำบัตรประชาชนไปทำรายการที่ตู้ใกล้คุณได้เลย (ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสีเทารุ่นใหม่ เท่านั้น)

[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3
 • บัตรประชาชนที่มีชิปการ์ด กด > ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่ ใกล้ฉัน
 • บัตรประชาชนไม่มีชิปการ์ด > ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือจุดบริการยืนตัวตนธนาคารกรุงไทย
 • ถ้า! มีแอป ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ยืนยันตัวตนได้เลย
  • โหลดแอป Krungthai NEXT กด > Apple Store / กด > Google Play
  • เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT ไม่ต้องยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่

ยืนยันตัวตนทุกช่องแล้ว ให้รอตรวจสอบ 24 ชม และกลับมาเปิดแอปเป๋าตังอีกครั้ง

กดเข้าหน้า G Wallet > หน้าหลัก > จะปรากฏป้ายโครงการที่ได้รับสิทธิ ( เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน)

สมัครใช้ G Wallet สำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน G Wallet ได้แล้ว

ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว กดโครงการที่ได้รับสิทธิ

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3

ใครบ้างที่ต้องยืนยันตัวตน! คนละครึ่งเฟส 3

 • เคย เข้าร่วมโครงการรัฐ และเคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตน
 • เคย เข้าร่วมโครงการด้วยการสแกนใบหน้าเทียบรูปถ่าย และยังไม่เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย ต้องยืนยันตัวตน
 • เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรก ลบแอปฯ เป๋าตัง / ยกเลิกการ ผูก G-Wallet ต้องยืนยืนยันตัวตน
 • เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรก ลบแอปฯ เป๋าตัง / ไม่ยกเลิกการ ผูก G-Wallet ไม่ต้องยืนยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตนที่ได้ที่ไหนบ้าง ? คนละครึ่งเฟส 3

 • แอป Krungthai NEXT (บัญชีธนาคารกรุงไทย)
 • ตู้ ATM สีเท่ารุ่นใหม่
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือจุดบริการยืนตัวตนธนาคารกรุงไทย

ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้ว! ทุกช่องทาง รอตรวจสอบข้อมูล รอ sms ตอบกลับ

คนละครึ่งเฟส3! ลงทะเบียนผ่านเว็บหรือแอปเป๋าตังแล้ว ทั้งคนเคยได้รับสิทธิ และไม่ได้รับสิทธิมาก่อน

ลงทะเบียนแล้ว เข้าแอปเป๋าตัง และเว็บไซต์คนละครึ่ง แล้วเจอข้อความแบบนี้! ไม่แน่ใจได้เฟส3 ไหม ?

รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ยืนยันตัวตน (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการฯ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปเป๋าตัง โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)


ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง ให้รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน

 • ได้รับ sms ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ลงทะเบียนใหม่ กด > www.คนละครึ่ง.com
 • ได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค.64 ลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องยืนยันตัวตน ช่องทางไหนก็ได้ (ผ่านแอปเป๋าตัง,ผ่าน KrungthaiNext,ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน,ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา)
[หาปุ่มไม่เจอ] เราชนะ ม33เรารักกัน คนละครึ่ง หายไปไหน ? แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันใหม่ 11.0.9 ปรับหน้าตาแอปใหม่

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ

[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3

ยืนยันตัวตนให้สำเร็จ (แอปเป๋าตัง สแกนหน้า / เชื่อมกับ KrungthaiNext บัญชีธนาคารกรุงไทย , ไปที่ธนาคารกรุงไทย)

ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือใช้เครื่องคนอื่น ต้องเป็นซิมเบอร์มือถือเดิมที่ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ (1 เบอร์ = 1 บัตรประชาชน) ก็ต้องยืนยืนตันตน (สแกนหน้า)ใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ และยืนยันตัวตน (ไม่ได้รับสิทธิมาก่อน)

ผ่านแอปเป๋าตัง , ผ่าน KrungthaiNext , ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน , ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา

รอ 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันตันตน ยืนยันตัวตนวันนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดแอปเป๋าตังใหม่ ไม่ต้องยืนยันตนซ้ำอีก รอตรวจสอบข้อมูล

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ


ติดปัญหา! ได้ SMS ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

 • ลงทะเบียนไม่ผ่าน / ลงไม่ได้ / ได้ข้อความ sms แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • ลงทะเบียนซ้ำ ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com
  • หรือโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน โทร 02-111-1122 กด 2, กด 3 (24 ชั่วโมง)

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ


กรณีลงทะเบียนแล้ว ได้รับสิทธิแล้ว ยืนยันตัวตนแล้ว

> กรณีลงทะเบียนแล้ว ได้รับสิทธิแล้ว ยืนยันตัวตนแล้ว
รอระบบแจ้งว่า สมัครใช้บริการ G Wallet สำเร็จ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

กรณีไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ

> ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว ระบบอาจะกำลังตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านอยู่ หากยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.คนละครึ่ง.com
รอตรวจสอบข้อมูล

กรณียืนยันตัวตน แล้วไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง (GWL0001)

จากการหาข้อมูลเพิ่มเติม วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น!
> ปิดแอปเป๋าตัง แล้วเข้าระบบและทำรายการใหม่อีกครั้ง หรือยืนยันตัวตนในเวลาอื่นแทน!
> หรือลบแอปเป๋าตัง ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ (คนเก่า)

ไม่ได้ลบแอปเป๋าตัง ใช้เครื่องเดิม เบอร์เดิม รอใช้งานตามวันที่กำหนด

ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือใช้เครื่องคนอื่น ต้องเป็นซิมเบอร์มือถือเดิมที่ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ (1 เบอร์ = 1 บัตรประชาชน) ก็ต้องยืนยืนตันตน (สแกนหน้า)ใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่

กรณีติดปัญหา! ได้ SMS ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ลงทะเบียนไม่ผ่าน / ลงไม่ได้ / ได้ข้อความ sms แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องลงทะเบียนซ้ำ ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com

กรณีปัญหาอื่น ๆ

ติดปัญหาโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)