คนเก่าที่เคยได้สิทธิ และคนใหม่ไม่เคยได้สิทธิอะไรเลย

ได้รับ sms / ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง รอตรวจข้อมูล

! ลงทะเบียนผ่านเว็บหรือแอปเป๋าตังแล้ว ทั้งคนเคยได้รับสิทธิ และไม่ได้รับสิทธิมาก่อน

ลงทะเบียนแล้ว เข้าแอปเป๋าตัง และเว็บไซต์ แล้วเจอข้อความแบบนี้! ไม่แน่ใจได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 ไหม ?

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการฯ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปเป๋าตัง โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง ให้รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน

สรุปให้ ได้รับ sms ลงทะเบียนไม่สำเร็จ / ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง
  • ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ลงทะเบียนใหม่
  • ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค.64 ลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องยืนยันตัวตน ช่องทางไหนก็ได้ (ผ่านแอปเป๋าตัง,ผ่าน KrungthaiNext,ติดต่อธนาคารใกล้บ้าน)

ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

ลงทะเบียนใหม่ > ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com
หรือโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122

ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มวันที่ xxxx

ลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องยืนยันตัวตน ช่องทางไหนก็ได้ (ผ่านแอปเป๋าตัง,ผ่าน KrungthaiNext,ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน)

จะเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือใช้เครื่องคนอื่น ต้องซิมมือถือเดิมที่ลงทะเบียน ก็ต้องยืนยืนตันตนใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่