ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ


ที่เคยได้สิทธิ และคนใหม่ไม่เคยได้สิทธิอะไรเลย

> https://www.คนละครึ่ง.com

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

สิทธิจำนวน 31 ล้านสิทธิ จะเป็นแบบลำดับก่อนหลัง (First Come First Serve) ผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว และผู้ที่ลงทะเบียนใหม่จะใช้เกณฑ์เดียวกัน

  • ผู้ที่เคยร่วมโครงการภาครัฐ (, , คนละครึ่ง, เราชนะ, ม.33 เรารักกัน) ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอป
  • ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เท่านั้น
  • ผู้ที่ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (สำหรับผู้ใช้สิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชนประสงค์เปลี่ยนโครงการ) ถ้าต้องการร่วมโครงการ ให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง เท่านั้น

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ และยืนยันตัวตนเรียบแล้ว

ผ่านแอปเป๋าตัง , ผ่าน KrungthaiNext , ติดต่อใกล้บ้าน , ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา

รอ 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันตันตน ยืนยันตัวตนวันนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดแอปเป๋าตังใหม่ ไม่ต้องยืนยันตนซ้ำอีก รอตรวจสอบข้อมูล

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการฯ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปเป๋าตัง โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)


ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง รอตรวจสอบข้อมูล

คนละครึ่งเฟส3! ลงทะเบียนผ่านเว็บหรือแอปเป๋าตังแล้ว ทั้งคนเคยได้รับสิทธิ และไม่ได้รับสิทธิมาก่อน

ข้อความแจ้งว่า

รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ยืนยันตัวตน (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน โทร 02-111-1122 กด 2, กด 3 (24 ชั่วโมง)


ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง ให้รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน

  • ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ลงทะเบียนใหม่
  • ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค.64 ลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องยืนยันตัวตน ช่องทางไหนก็ได้ (ผ่านแอปเป๋าตัง,ผ่าน KrungthaiNext,ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน)
[ปัญหา] คนละครึ่งเฟส3 ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ

จะเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือใช้เครื่องคนอื่น ต้องซิมมือถือเดิมที่ลงทะเบียน ก็ต้องยืนยืนตันตนใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่


ลงทะเบียนไม่สําเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง (คนละครึ่ง) ให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

  • ลงทะเบียนไม่ผ่าน / ลงไม่ได้ / ได้ข้อความ sms แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง
    • ลงทะเบียนซ้ำ ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com
    • หรือโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122

โทรศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)