สรุปให้

สิทธิเราชนะ

ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://rights.เราชนะ.com/

ได้รับสิทธิตั้งแต่แรก (กลุ่มที่มีข้อมูลเราชนะในระบบ ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ) 7000 บาท + ได้รับเพิ่มอีก 2000 บาท รวม 9000 บาท

#สรุปให้ ได้รับสิทธิเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ 1000 บาท รวม 9000 บาท ยอดสะสมสามารถใช้จ่ายได้ตลอดโคงการ

เยียวยาช่วยเหลือโควิดรอบ 3 โครงการเราชนะ เฟสใหม่ สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564


เงิน 2000 บาท ได้เงินวันไหน โอนเงิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท

– ประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564

– เราชนะ กลุ่มที่มีข้อมูลเราชนะในระบบเป๋าตัง ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564 (ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่)

ม.33เรารักกัน กลุ่มที่มีข้อมูลในระบบแอปเป๋าตัง ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันจันทร์ 24 และ 31 พฤษภาคม 2564 (ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่)

ดาวน์โหลด เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

กลุ่มที่มีข้อมูลเราชนะในระบบแอปเป๋าตัง ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่

ได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564 (ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่)

ถ้าลบแอปเป๋าตังแล้ว ติดตั้งใหม่ ก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/ , https://www.facebook.com/Rachadaspoke/