วิธียืนยันตัวตนงไม่ผ่าน ทำเองได้ที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่

กดเพื่อหา > ตู้กรุงไทยสีเทาใกล้ฉัน google map

สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตน ไม่ผ่าน ในแอปเป๋าตัง!

วิธียันตัวตนคนละครึ่งไม่ผ่าน ทำเองได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสีเทารุ่นใหม่ เท่านั้น

[แนะนำ] วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน โครงการคนละครึ่งด้วย Google mapยืนตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสีเทารุ่นใหม่เสร็จแล้ว กลับไปที่แอปเป๋าตัง! ทำตามขั้นตอนที่เหลือ

ติดปัญหากรณีอื่น ๆ ให้ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน หรือ

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

  • โครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com โครงการคนละครึ่ง

ยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและสิทธิที่ถูกตัดในแต่ละวันจะถูกรวบรวมนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.คอม จนกว่าจะครบจำนวน

ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการ