สรุปให้ หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมเฟส 3 แล้ว

เปิดเป๋าตังแล้ว ขึ้นความนี้! หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วม แล้ว ให้รอ sms ตอบกลับ 3 วัน


ลงทะเบียนงแล้ว! ทุกช่องทาง รอตรวจสอบข้อมูล รอ sms ตอบกลับ

เฟส3! ลงทะเบียนผ่านเว็บหรือแอปเป๋าตังแล้ว ทั้งคนเคยได้รับสิทธิ และมาก่อน

#สรุปให้ หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว

แล้ว

ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง ให้รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน

> ได้รับ sms ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ลงทะเบียนใหม่ กด > www.คนละครึ่ง.com
> ได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค.64 ลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้อง ช่องทางไหนก็ได้ (ผ่านแอปเป๋าตัง,ผ่าน KrungthaiNext,ติดต่อใกล้บ้าน,ตู้ ATM สีเทา)

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ

ยืนยันตัวตน ช่องทางใดก็ได้
> ผ่านแอปเป๋าตัง , ผ่าน KrungthaiNext , ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน , ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา

คนเก่า! ไม่เคยลบแอปเป๋าตัง ใช้เครื่องเดิม เบอร์เดิม รอใช้งานต่อได้เลย

ถ้าเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือใช้เครื่องคนอื่น ต้องเป็นซิมเบอร์มือถือเดิมที่ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ (1 เบอร์ = 1 บัตรประชาชน) ก็ต้องยืนยืนตันตน (สแกนหน้า)ใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ และยืนยันตัวตน (คนใหม่)

ยืนยันตัวตน ช่องทางใดก็ได้
> ผ่านแอปเป๋าตัง , ผ่าน KrungthaiNext , ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน , ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา

รอ 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันตันตน ยืนยันตัวตนวันนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดแอปเป๋าตังใหม่ ไม่ต้องยืนยันตนซ้ำอีก รอตรวจสอบข้อมูล

ติดปัญหา! ได้ SMS ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ลงทะเบียนไม่ผ่าน / ลงไม่ได้ / ได้ข้อความ sms แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

> ลงทะเบียนซ้ำ ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com
หรือโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน

โทร 02-111-1122 กด 2, กด 3 (24 ชั่วโมง)

Related Posts