สรุปให้ คนเก่า ได้รับ sms สำเร็จแล้ว

เคยได้รับสิทธิ เรา คนละครึ่ง ม.33เรารักกัน

ถ้าเจอเหมือนภาพนี้ ไม่ต้องทำอะไรแล้ว!

รอใช้สิทธิ!!! คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

#สรุปให้ ยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3 คนเก่า

ถ้าคนเก่าเคยได้รับสิทธิมาก่อน! เปลี่ยนเครื่องไปใช้คนอื่น หรือเครื่องใหม่ ซิมเบอร์เดิมที่ลงทะเบียนไว้ ต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตัง


แนะนำ สแกนหน้าไม่ผ่าน หรือไม่สำเร็จ (กรณีเปลี่ยนเครื่องไปใช้คนอื่น หรือเครื่องใหม่)

paotang error 7

ไปยืนยันที่ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่ บัตรประชาชนที่มีชิปการ์ด กด > ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่ ใกล้ฉัน

แล้วกลับมาเปิดแอปเป๋าตังอีกครั้ง


ใครบ้างที่ต้องยืนยันตัวตน! คนละครึ่งเฟส 3

 • เคย เข้าร่วมโครงการรัฐ และเคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตน
 • เคย เข้าร่วมโครงการด้วยการสแกนใบหน้าเทียบรูปถ่าย และยังไม่เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย ต้องยืนยันตัวตน
 • เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรก ลบแอปฯ เป๋าตัง / ยกเลิกการ ผูก G-Wallet ต้องยืนยืนยันตัวตน
 • เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรก ลบแอปฯ เป๋าตัง / ไม่ยกเลิกการ ผูก G-Wallet ไม่ต้องยืนยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตนที่ได้ที่ไหนบ้าง ? คนละครึ่งเฟส 3

 • แอป Krungthai NEXT (บัญชีธนาคารกรุงไทย)
 • หรือ ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่
  • บัตรประชาชนที่มีชิปการ์ด > ตู้ ATM สีเท่ารุ่นใหม่
  • บัตรประชาชนไม่มีชิปการ์ด > ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือจุดบริการยืนตัวตนธนาคารกรุงไทย
  • ถ้า! มีแอป Krungthai NEXT ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ยืนยันตัวตนได้เลย
 • หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือจุดบริการยืนตัวตนธนาคารกรุงไทย

อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนยืนยันตัวตน และใช้งานตามสิทธิ

 • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
 • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

กรณีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 แล้ว ยังไม่ได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ ให้รอตรวจสอบข้อมูลก่อน!

ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้ว! ทุกช่องทาง รอตรวจสอบข้อมูล รอ sms ตอบกลับ

#สรุปให้ หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว

หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมเฟส 3 แล้ว

ลงทะเบียนแล้ว! ทุกช่องทาง ให้รอ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน

> ได้รับ sms เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ลงทะเบียนใหม่ กด > www.คนละครึ่ง.com
> ได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค.64 ลงทะเบียนผ่านแล้ว ต้องยืนยันตัวตน ช่องทางไหนก็ได้ (ผ่านแอปเป๋าตัง,ผ่าน KrungthaiNext,ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน,ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา)

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ

ยืนยันตัวตน ช่องทางใดก็ได้
> ผ่านแอปเป๋าตัง , ผ่าน KrungthaiNext , ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน , ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา

คนเก่าไม่ลบแอปเป๋าตัง ใช้เครื่องเดิม เบอร์เดิม ใช้งานต่อได้เลย (เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ)

ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือใช้เครื่องคนอื่น ต้องเป็นซิมเบอร์มือถือเดิมที่ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ (1 เบอร์ = 1 บัตรประชาชน) ก็ต้องยืนยืนตันตน (สแกนหน้า)ใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่

กรณีได้รับ sms ลงทะเบียนสำเร็จ และยืนยันตัวตน (คนใหม่)

paotang xn 42caj4e6bk1f5b1j 3 2

ยืนยันตัวตน ช่องทางใดก็ได้
> ผ่านแอปเป๋าตัง , ผ่าน KrungthaiNext , ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน , ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา

รอ 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันตันตน ยืนยันตัวตนวันนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดแอปเป๋าตังใหม่ ไม่ต้องยืนยันตนซ้ำอีก รอตรวจสอบข้อมูล

ติดปัญหา! ได้ SMS ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ลงทะเบียนไม่ผ่าน / ลงไม่ได้ / ได้ข้อความ sms แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

> ลงทะเบียนซ้ำ ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง กด > www.คนละครึ่ง.com
หรือโทรหาธนาคารกรุงไทย 02-111-1122

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน

โทร 02-111-1122 กด 2, กด 3 (24 ชั่วโมง)

ถ้าเปลี่ยนเครื่องไปใช้คนอื่น หรือเครื่องใหม่ ซิมเบอร์เดิมที่ลงทะเบียนไว้ ต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตัง

ซิมเบอร์เดิมที่ลงทะเบียนไว้! ต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้ง ที่ติดตั้งแอปเป๋าตัง

ถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ (1 เบอร์ = 1 บัตรประชาชน) ต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือโทร 02-111-1122

แนะนำ สแกนหน้าไม่ผ่าน หรือไม่สำเร็จ (กรณีเปลี่ยนเครื่องไปใช้คนอื่น หรือเครื่องใหม่)

paotang error 7

ไปยืนยันที่ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่ บัตรประชาชนที่มีชิปการ์ด กด > ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา รุ่นใหม่ ใกล้ฉัน

แล้วกลับมาเปิดแอปเป๋าตังอีกครั้ง

ถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ (1 เบอร์ = 1 บัตรประชาชน) ต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือโทร 02-111-1122

Related Posts