() 2565 จอดรถเริ่มต้น 2 ชั่วโมงแรก จอดฟรี

ภาพนี้ถ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ชั้น B1 (ชั้นใต้ดิน) ที่จอดรถ

ค่าจอดรถสามย่านมิตรทาวน์

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ค่าจอดรถ > ประเภทรถยนต์ 4 ล้อ

> 2 ชั่วโมงแรก จอดฟรี
> 3 – 4 ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ 20 บาท
> ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 50 บาท
เศษของชั่วโมงคิดเป็นเต็มชั่วโมง!

ค่าจอดรถ > ประเภทรถมอเตอร์ไซค์

> 2 ชั่วโมงแรก จอดฟรี
> 3 – 4 ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ 10 บาท
> ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 20 บาท
เศษของชั่วโมงคิดเป็นเต็มชั่วโมง!

มิตรทาวน์ เปิดกี่โมง

 ขอแจ้งเวลาเปิด- ปิด ให้บริการ ดังนี้
> โซนปกติ 10.00 – 22.00 น.

โซน 24 ชั่วโมง
> เปิดให้บริการตามปกติ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามคำสั่งของภาครัฐ

ที่มา https://www.samyan-mitrtown.com/

แผนที่ map ไปสามย่านมิตรทาวน์

เบอร์ติดต่อและถามสามย่านมิตรทาวน์

เบอร์ 02-033-8900