ค่าบริการที่จอดรถสามย่านมิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN)

เริ่มเก็บค่าบริการ 1 พฤศจิกายน 2562 ค่าจอดรถสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) 4 ชั่วโมงแรก จอดฟรี
เริ่มเก็บค่าบริการ 1 พฤศจิกายน 2562 ค่าจอดรถสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) 4 ชั่วโมงแรก จอดฟรี

อัตราค่าบริการที่จอดรถสามย่านมิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN)

 • ประเภทรถยนต์ 4 ล้อ
  • 4 ชั่วโมงแรก จอดฟรี
  • 5 – 8 ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ 20 บาท
  • ชั่วโมงที่ 9 เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 50 บาท
 • ประเภทรถมอเตอร์ไซค์
  • 4 ชั่วโมงแรก จอดฟรี
  • 5 – 8 ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ 10 บาท
  • ชั่วโมงที่ 9 เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 20 บาท

เศษของชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมง!