วิธีแก้ปัญหา! (์เยียวยาประกันสังคมมาตรา 40)

ทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

ต้องสมัครภายวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จ่ายเงินภายใน 10 สิงหาคม 2564

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เฉพาะ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงทรา พระนครศรีอยุธยา (ขยายการสมัครและจ่ายเงินภายใน 24 สิงหาคม 2564 ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/)


พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด

สมัครและจ่ายเงินภายใน 24 สิงหาคม 2564

ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดตาก จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสิงห์บุรี

ไม่ได้

ดาวน์โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการ > แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการพิจารณา

> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
> สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาใบเสร็จรับเงิน

วิธีแก้ > ปัญหา! ใบเสร็จจ่ายเงินสมทบหาย! ทำไงดี ? ค้นหาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันสังคม

ส่งเอกสารได้ที่ไหน

> ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก
> ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
> ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ


ที่อยู่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ส่ง

ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ (ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

ที่อยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบก่อนส่งเอกสารให้กับสำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดในพื้นที่ได้ที่เบอร์ 1506

 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 447/1 ถนนสวนตะไคร้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (อาคาร 3 ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
  • https://www.sso.go.th/wpr/pathumthani
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 1632 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
  • https://www.sso.go.th/wpr/samutprakan
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 1300/631 ถ.นรราชอุทิศ(เทศบาล 8) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • https://www.sso.go.th/wpr/samutsakhon
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส 227 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
  • https://www.sso.go.th/wpr/narathiwat
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี เลขที่ 14 ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
  • https://www.sso.go.th/wpr/pattani
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 64 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
  • https://www.sso.go.th/wpr/yala
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
  • https://www.sso.go.th/wpr/songkhla
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 10/1 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  • https://www.sso.go.th/wpr/chachoengsao
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 101/10 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือ จ.ชลบุรี 20000
  • https://www.sso.go.th/wpr/chonburi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • https://www.sso.go.th/wpr/ayutthaya
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 2/1 ถนนเดชอุดม ซอย 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • https://www.sso.go.th/wpr/nakhonratchasima
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 140/23 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบบเนินพระ อำเภอเมอง จังหวัดระยอง 21000
  • https://www.sso.go.th/wpr/rayong
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 128 หมู่ที่ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  • https://www.sso.go.th/wpr/ratchaburi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 673/2 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • https://www.sso.go.th/wpr/saraburi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  • https://www.sso.go.th/wpr/suphanburi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 2/1 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  • https://www.sso.go.th/wpr/kanchanaburi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 126/3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
  • https://www.sso.go.th/wpr/lopburi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 102 หมู่ที่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  • https://www.sso.go.th/wpr/phetchabun
 • สำนักงานประกันสังคมประจวบคีรีขันธ์
  • สำนักงานประกันสังคมประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
  • https://www.sso.go.th/wpr/prachuapkhirikhan
  • https://prachuapkhirikhan.mol.go.th/
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
  • https://www.sso.go.th/wpr/prachinburi
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 2/105-106 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 ต.หนองหลวง ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
  • https://www.sso.go.th/wpr/tak
  • https://tak.mol.go.th/
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 8 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
  • https://www.sso.go.th/wpr/angthong
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 79/1 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
  • https://www.sso.go.th/wpr/nakhonnayok
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 32 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
  • https://www.sso.go.th/wpr/samutsongkhram
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลบางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
  • https://www.sso.go.th/wpr/singburi