สรุปให้! ส่งเอกสารทบทวนสิทธิสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ()

ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ (ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

ไม่ได้สิทธิ และประกันสังคมมาตรา 39

ดาวน์โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยามาตรา 40 > แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการพิจารณา

> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
> สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาใบเสร็จรับเงิน

วิธีแก้ > ปัญหา! ใบเสร็จจ่ายเงินสมทบหาย! ทำไงดี ? ค้นหาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันสังคม

ส่งเอกสารได้ที่ไหน ? แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา และประกันสังคมมาตรา 39

> ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก
> ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
> ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ

ที่อยู่ประกันสังคมประจำจังหวัด (ต่างจังหวัด)

ที่อยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบก่อนส่งเอกสารให้กับสำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดในพื้นที่ได้ที่เบอร์ 1506

กรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ
ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 447/1 ถนนสวนตะไคร้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
https://www.sso.go.th/wpr/nakhonpathom

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (อาคาร 3 ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000
https://www.sso.go.th/wpr/nonthaburi
https://nonthaburi.mol.go.th/

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
https://www.sso.go.th/wpr/pathumthani
https://pathumthani.mol.go.th/
https://www.facebook.com/PTMSSO/

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 1632 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
https://www.sso.go.th/wpr/samutprakan

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 1300/631 ถ.นรราชอุทิศ(เทศบาล 8) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
https://www.sso.go.th/wpr/samutsakhon

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส 227 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
https://www.sso.go.th/wpr/narathiwat

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี เลขที่ 14 ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
https://www.sso.go.th/wpr/pattani

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 64 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
https://www.sso.go.th/wpr/yala

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
https://www.sso.go.th/wpr/songkhla

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 10/1 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
https://www.sso.go.th/wpr/chachoengsao

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 101/10 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือ จ.ชลบุรี 20000
https://www.sso.go.th/wpr/chonburi

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
https://www.sso.go.th/wpr/ayutthaya

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 2/1 ถนนเดชอุดม ซอย 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
https://www.sso.go.th/wpr/nakhonratchasima

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 140/23 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบบเนินพระ อำเภอเมอง จังหวัดระยอง 21000
https://www.sso.go.th/wpr/rayong

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 128 หมู่ที่ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
https://www.sso.go.th/wpr/ratchaburi

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 673/2 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
https://www.sso.go.th/wpr/saraburi

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
https://www.sso.go.th/wpr/suphanburi

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 2/1 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
https://www.sso.go.th/wpr/kanchanaburi

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 126/3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
https://www.sso.go.th/wpr/lopburi

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 102 หมู่ที่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
https://www.sso.go.th/wpr/phetchabun

สำนักงานประกันสังคมประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประกันสังคมประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
https://www.sso.go.th/wpr/prachuapkhirikhan
https://prachuapkhirikhan.mol.go.th/

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
https://www.sso.go.th/wpr/prachinburi

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 2/105-106 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
https://www.sso.go.th/wpr/phetchaburi
https://phetchaburi.mol.go.th/

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 ต.หนองหลวง ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
https://www.sso.go.th/wpr/tak
https://tak.mol.go.th/

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 8 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
https://www.sso.go.th/wpr/angthong

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 79/1 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
https://www.sso.go.th/wpr/nakhonnayok

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 32 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
https://www.sso.go.th/wpr/samutsongkhram

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลบางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
https://www.sso.go.th/wpr/singburi

ที่อยู่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 4 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
รับผิดชอบเขต ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับผิดชอบเขต จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
อาคาร 12 ชั้น กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับผิดชอบเขต ดินแดง  พญาไท ราชเทวี  ห้วยขวาง 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
เลขที่ 144/18-22 ซอยสีลม 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
รับผิดชอบเขต บางรัก  ปทุมวัน

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
เลขที่ 309, 311 ซอยรัชดา 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
รับผิดชอบเขต คลองสาน  ธนบุรี  บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่  บางพลัด

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
เลขที่ 140/1 อาคารทาคูนิ ชั้น 4-5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
รับผิดชอบเขต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ  หนองแขม

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
เลขที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
รับผิดชอบเขต จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน  ราษฎร์บูรณะ 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
รับผิดชอบเขต บางนา ประเวศ พระโขนง  สวนหลวง

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
ศูนย์การค้าพันธู์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 5 เลขที่ 3191, 38 :ซอยลาดพร้าว 127 (อุทิศ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
รับผิดชอบเขต คันนายาว  บางกะปิ  ลาดพร้าว วังทองหลาง  บึงกุ่ม

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
เลขที่ 555/1-27 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
รับผิดชอบเขต คลองสามวา  มีนบุรี  ลาดกระบัง  สะพานสูง  หนองจอก  สายไหม

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
เลขที่ 2-8 ถนนพระราม 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
รับผิดชอบเขต ยานนาวา  สาทร  บางคอแหลม 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
เลขที่ 222 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 2) แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม 10260
รับผิดชอบเขต วัฒนา  คลองเตย

ที่มา https://www.sso.go.th/

เบอร์ติดต่อและสอบถามสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร


สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
> หมายเลขโทรศัพท์ 0-2622-2500-17
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2622-2518
> งานเงินสมทบ 0-2622-2528
รับผิดชอบเขต ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
> หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-2577
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2954-4804
> งานเงินสมทบ 0-2954-2825
รับผิดชอบเขต จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
> หมายเลขโทรศัพท์  0-2248-4867,0-2245-1220
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2245-4008
> งานเงินสมทบ 0-2245-4440
รับผิดชอบเขต ดินแดง  พญาไท ราชเทวี  ห้วยขวาง 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
> หมายเลขโทรศัพท์  0-2634-0180-95 
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2634-0250-2
> งานเงินสมทบ 0-2634-0325 
รับผิดชอบเขต บางรัก  ปทุมวัน

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
> หมายเลขโทรศัพท์  0-2476-8787, 0-2476-9016, 0-2476-9982
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2476-9984
> งานเงินสมทบ 0-2468-8739
รับผิดชอบเขต คลองสาน  ธนบุรี  บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่  บางพลัด

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
> หมายเลขโทรศัพท์  0-2455-8989 (จำนวน 13 คู่สาย)
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2455-8989 กด 2 , 0-2455-6768
> งานเงินสมทบและตรวจสอบ 0-2455-8989 กด 1 , 0-2455-6770
รับผิดชอบเขต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ  หนองแขม

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
> หมายเลขโทรศัพท์ 0-2415-0995
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2415-7704
> งานเงินสมทบ 0-2415-0569
รับผิดชอบเขต จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน  ราษฎร์บูรณะ 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
> หมายเลขโทรศัพท์  0-2743-3690
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2743-3731
> งานเงินสมทบ 0-2743-3784
รับผิดชอบเขต บางนา ประเวศ พระโขนง  สวนหลวง

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2733-4111-4
> งานเงินสมทบและการตรวจสอบ 0-2733-4115-8
รับผิดชอบเขต คันนายาว  บางกะปิ  ลาดพร้าว วังทองหลาง  บึงกุ่ม

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
> หมายเลขโทรศัพท์  0-2517-9222 
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2517-9222 ต่อ 301 – 308
> งานเงินสมทบ 0-2517-9222 ต่อ 501 – 512
รับผิดชอบเขต คลองสามวา  มีนบุรี  ลาดกระบัง  สะพานสูง  หนองจอก  สายไหม

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
> หมายเลขโทรศัพท์  0-2294-5958
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2294-5958 ต่อ 201
> งานเงินสมทบ 0-2294-5958 ต่อ 405
รับผิดชอบเขต ยานนาวา  สาทร  บางคอแหลม    

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
> หมายเลขโทรศัพท์  02 311 5935-9, 02 311 6507-9, 02 311 6527-8
> งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 02 311 6740, 02311 0580
> งานเงินสมทบ และกฎหมาย 02 332 7455, 02 311 9717
รับผิดชอบเขต วัฒนา  คลองเตย

ติดต่อสำนักงานประกันสังคม

> เบอร์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง (แนะนำโทรหาช่วงดึก ๆ)

พิมพ์คุยกับเจ้าหน้าที่
http://www.sso1506.com/ssolivechat/
https://www.facebook.com/ssofanpage

LINE สำนักงานประกันสังคม > https://page.line.me/882xytrh