เนื้อหา! มีอะไรบ้างนะ

วิธีจ่ายหนี้ . ผ่านแอพ NEXT

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน


ถ้า! มีแอปอยู่แล้ว

สามารถตรวจยอดหนี้ กยศ. และ. ได้ที่แอปเป๋าตัง ง่ายกว่า จ่ายผ่านแอปกรุงไทย Krungthai NEXT ไม่ต้องค้นหาเลขที่บัญชีเงินกู้ ให้วุ่นวาย

แค่ผูกแอปเป๋าตัง Paotang กับแอปกรุงไทย Krungthai NEXT

กดอ่าน > วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจ่ายหนี้ กยศ. กรอ.

วิธีตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. เบื้องต้น

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • ดูยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด 5 ก.ค. xxxx > หน้าแรก > ยอดรวมที่ต้องชำระ > ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด > ชำระภายใน 5 ก.ค. xxxx
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > ไปเมนู > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
  • ดูยอดเงินต้นคงเหลือ > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
  • ดูดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ) > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ คิดเป็นรายวัน
  • ดูเบี้ยปรับ(ถ้ามี) > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > เบี้ยปรับ จะถูกคำนวณหลังวันที่ 05 ก.ค. xxxx คิดเป็นรายวัน (ไม่ได้จ่ายหนี้ กยศ.​ ตามรอบ ตามงวดที่ชำระ)
 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ แอปมือถือ ระบบ iOS / Android 
  • ดูยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด 5 ก.ค. xxxx > หน้าแรกแอป > ยอดรวมที่ต้องชำระ > ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด > ชำระภายใน 5 ก.ค. xxxx
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > หาเมนู > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
  • ดูยอดเงินต้นคงเหลือ > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
  • ดูดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ) > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ คิดเป็นรายวัน
  • ดูเบี้ยปรับ (ถ้ามี) > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > เบี้ยปรับ จะถูกคำนวณหลังวันที่ 05 ก.ค. xxxx คิดเป็นรายวัน (ไม่ได้จ่ายหนี้ กยศ.​ ตามรอบ ตามงวดที่ชำระ)

ดอกเบี้ยค้างชำระ กยศ. คิดเป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด

ดอกเบี้ยค้างชำระ และยอดเงินต้นคงเหลือ ดูตรงไหน ?

ดอกเบี้ยค้างชำระ กยศ. คิดเป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด
 • ดูเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ >
  • ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ , ดอกเบี้ยค้างชำระ
 • ดูแอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android  >
  • ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ยค้างชำระ

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. ด้วยแอปกรุงไทย Krungthai NEXT

เปิดแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 1. ไปเมนูจ่ายบิล >
 2. พิมพ์ช่องค้นหา >
 3. กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา >
 4. ระบุเลขที่บัตรประชาชนประชน , เลขที่บัญชีเงินกู้
 5. จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลขที่บัญชีเงินกู้ ยอดจำนวนเงินที่จ่ายหนี้ กยศ. กดปุ่มจ่ายเงิน

ปัญหา! เลขที่บัญชีเงินกู้ อยู่ตรงไหน ?

วิธีค้นหาเลขบัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์

แนะนำให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ กยศ. Connect ก่อน

 • ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ เรียบจบมานานแล้ว หรือเคยใช้ระบบเก่า ต้องลงทะเบียนระบบใหม่
 • ตรวจสอบ กยศ. ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์

วิธีหาเลขที่บัญชีเงินกู้ อยู่ตรงไหน ?

วิธีที่ 1

เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) – https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ตัวอย่างที่เขียน กู้เงินเรียน กรอ. ถ้าคนกู้ กยศ. ก็อยู่มุมเดียวกัน คือ มุมขวามือ

แนะนำอ่าน วิธีสมัครและตรวจสอบหนี้แบบใหม่] กยศ. และ กรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีค้นหาเลขบัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์
เว็บไซต์ตัวใหม่ กยศ. > กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีที่ 2

เปิด application “กยศ. Connect” (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : iPhone | Android)

ตัวอย่างที่เขียน กู้เงินเรียน กรอ. ถ้าคนกู้ กยศ. ก็อยู่มุมเดียวกัน คือ มุมขวามือ

แนะนำอ่าน [วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

วิธีค้นหาเลขบัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์
กยศ. Connect

วิธีเช็คยอดเงินที่ชำระหนี้ กยศ. ที่จ่ายไปแล้ว (รายการชำระเงินย้อนหลัง)

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > รายการชำระเงินย้อนหลัง
 • แอปพลิเคชันกยศ. connect > บริการ > รายการอื่น ๆ > รายการชำระเงินย้อนหลัง > เลือกแสดงทุกปี หรือรายปี
วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!
เช็คยอดเงินที่ชำระไป รายการชำระเงินย้อนหลัง

ดูยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายกี่บาท ? ให้ดูตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

งวดที่ x 05 ก.ค. ปีปัจจุบันที่ต้องจ่าย

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
 • แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

จ่ายแบบไหนปรับยอดทันที ?

ถ้าชำระผ่าน QR Code ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. จ่ายไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

 • หากชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที
 • ธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai NEXT หรือเคาท์เตอร์  ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ
 • กรณีจ่ายที่เคาท์เตอร์ 7-11 หรือเคาท์เตอร์ธนาคารอื่น เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย

กรณีจ่ายเคาท์เตอร์ 7-11

จ่าย 7-11 ยื่นบัตรประชาชน หรือแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 บาท) ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย


แนะนำจ่าย! กรณีชำระผ่าน QR Code กยศ connect

ถ้าชำระผ่าน QR Code ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. จ่ายไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

ชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที จ่ายนอกเหนือจากนี้ ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • > ชำระเงินและตรวจสอบ > ชำระ > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ) > กดชำระเงิน
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > สแกนจ่าย QR Code > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้
  • จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอรับ sms StudenLoan ท่านได้รับชำระหนี้ กยศ. xxx บาท เรียบร้อยแล้ว
 • แอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android
  • > บริการ > การชำระเงิน > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ)
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > บันทึกภาพ QR
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > เลือกภาพที่บันทึกไว้ > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้
  • จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอการแจ้งเตือนในแอปมือถือ กยศ. connect แจ้งผลกองทุนได้รับการชำระเงิน กองทุนได้รับการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน xxx บาท ยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ xxx บาท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect


Related Posts