วิธีจ่ายหนี้ กยศ. . ผ่านแอพกรุงไทย next

ไว้สำหรับ ฝาก / ถอน / โอน / QR รับเงิน


เปิดแอป Krungthai NEXT

ไปเมนูจ่ายเงิน > ค้นหา > กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา > ระบุเลขที่บัตรประชาชนประชน , เลขที่บัญชีเงินกู้ จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลขที่บัญชีเงินกู้ ยอดจำนวนเงินที่จ่ายหนี้ กยศ. กดปุ่มจ่ายเงิน

ปัญหา! เลขที่บัญชีเงินกู้ อยู่ตรงไหน ?

วิธีค้นหาเลขบัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์

วิธีที่ 1 เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) – https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ตัวอย่างที่เขียน กู้เงินเรียน กรอ. ถ้าคนกู้ กยศ. ก็อยู่มุมเดียว คือ มุมขวามือ

แนะนำอ่าน วิธีสมัครและตรวจสอบหนี้แบบใหม่] กยศ. และ กรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีค้นหาเลขบัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์
เว็บไซต์ตัวใหม่ กยศ. > กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีที่ 2 application “กยศ. Connect” (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : iPhone | Android)

ตัวอย่างที่เขียน กู้เงินเรียน กรอ. ถ้าคนกู้ กยศ. ก็อยู่มุมเดียว คือ มุมขวามือ

แนะนำอ่าน [วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

วิธีค้นหาเลขบัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์
กยศ. Connect

วิธีเช็กยอดเงินที่ชำระหนี้ไป (รายการชำระเงินย้อนหลัง)

เปิดในแอปพลิเคชันกยศ. connect > บริการ > รายการอื่น ๆ > รายการชำระเงินย้อนหลัง > เลือกแสดงทุกปี หรือรายปี

วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!
เช็คยอดเงินที่ชำระไป รายการชำระเงินย้อนหลัง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect