โปรโมชั่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก รับแสตมป์โดราเอมอน 7 บาท

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (7.11 Happy Day) เฉพาะช่วงเวลา 7.00 – 11.00 น. ได้รับแสตมป์โดราเอมอน หรือรับ M-stamp เมื่อซื้อสินค้าครบทุก ๆ 100 บาท โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก เท่านั้น!