วิธีค้นหา

  • เปิด
  • เข้าได้แล้ว > กดเมนูด้านล่าง > กดฉัน > กดประวัติการทำรายการ > กด มาตรา 40
  • กดที่จ่ายประกันสังคม มาตรา 40 วันจ่ายเงินสมทบล่าสุด > กดรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดที่จ่ายเงิน ข้อมูลบัตรประชาชน ชื่อลูกค้า ประเภททางเลือก อัตราเงินสมทบต่อเดือน จำนวนที่ชำระ หมายเลขคำสั่งซื้อ เวลาที่ในการสร้าง

หลักฐานการจ่ายเงินสบทบในแอป shopeepay

มาตรา 40 ผ่าน

จ่ายเงินสมทบแล้ว รอ 5 – 7 วันทำการ และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบไว้ตรวจภายหลัง

วิธีจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา 40 ผ่าน shopeepay

  • โหลดและติดตั้งแล้ว กดปุ่มจ่ายบิล
  • กดบิลประกัน และประกันสังคม
    • เลือก > ประกันสังคม มาตรา 40
    • กเลขบัตรประชาชน > ทำขั้นตอนตามแอป shopeepay ต่อไปจนเสร็จ ตรวจสอบรายละเอียดก่อนจ่าย

สามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ผ่าน shopeepay ล่วงหน้า 12 เดือนหรือ 1 ปี

แอป shopeepay


อยากตรวจสอบข้อมูล มาตรา 40 และสถานะการชำระเงินผู้ประกันตน ผ่านระบบประกันสังคม

เตรียมข้อมูลพื้นฐาน หมายเลขบัตรประชาชน , เบอร์มือถือ , รหัสผ่าน , อีเมล และข้อมูลส่วนตัว


Related Posts