ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป BTS , MRT สายน้ำเงิน สายม่วง , (ขสมก.) และแอร์พอร์ตลิ้งค์ ปรับเวลาเดินรถขนส่งมวลชนใหม่ ช่วงเคอร์ฟิว ตามประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ในช่วง 22.00 – 04.00 น.


กรมทางหลวง

กรมทางหลวงขานรับมาตรการเคอร์ฟิว ประกาศปิดบริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พร้อมจัดมาตรการเข้มเพิ่มเติม สกัดโควิด-19 ระบาด ดังนี้

  • จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการตั้งจุดคัดงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
  • จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง
  • จัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จส.100 สวพ.91 เฟซบุ๊ก และป้าย VMS บนเส้นทาง เป็นต้นด้วย

ถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7

ที่มา https://www.facebook.com/departmentofhighway/


บีทีเอส (BTS)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ตารางเดินรถ https://www.bts.co.th/service/timetable.html

BTS MRT รถเมล์ แอร์พอร์ตลิ้งค์ ปรับเวลาเดินรถขนส่งมวลชนใหม่ ช่วงเคอร์ฟิว

เปิดให้บริการตามปกติทุกวัน

เข้ามาในระบบรถไฟฟ้าก่อนเวลา (เที่ยวสุดท้ายก่อนปิดสถานี) 21.30 น. มีรถไฟฟ้าบริการส่งถึงทุกสถานี

ลานจอดแล้วจร (สถานีหมอชิต) เปิดให้บริการ 5.00 – 22.00 น.

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น.)

ที่มา https://www.facebook.com/BTSSkyTrain/


และสายสีม่วง (MRT Bangkok Metro)

MRT เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้าขบวนสุดท้าย สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เวลา 21.30 น.

เวลาเปิดปิด MRT สายสีน้ำเงิน

BTS MRT รถเมล์ แอร์พอร์ตลิ้งค์ ปรับเวลาเดินรถขนส่งมวลชนใหม่ ช่วงเคอร์ฟิว

เวลาเปิดปิด

BTS MRT รถเมล์ แอร์พอร์ตลิ้งค์ ปรับเวลาเดินรถขนส่งมวลชนใหม่ ช่วงเคอร์ฟิว

เวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงในเวลา 21.30 น. (โดยรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทางในเวลา 21.30 น.)

ทั้งนี้ห้องออกบัตรโดยสารให้บริการถึงเวลา 20.30 น.

อาคารและลานจอดแล้วจรของ รฟม. ทั้งหมด

  • จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการเป็นตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 21.30 น.

ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200

ที่มา https://www.facebook.com/BEM.MRT/


องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ เป็นให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.00 – 21.00 น.( เวลา 21.00 น. คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ)

ช่วงเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้าย โดยจะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย จากท่าปลายทาง ในเวลาประมาณ 20.00 น.

พร้อมทั้งติดป้ายหน้ารถโดยสารก่อนคันสุดท้าย ข้อความ “รถก่อนคันสุดท้าย” และติดป้ายหน้ารถโดยสารคันสุดท้าย ข้อความ “รถคันสุดท้าย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบอีกด้วย

ค้นหารถเมล์สายรถประจำทาง (Bus Lines) – http://www.bmta.co.th/th/lines

Call Center 1348

ที่มา https://www.facebook.com/


แอร์พอร์ตลิ้งค์ (Airport Rail Link)

รถไฟฟ้า Airport Rail Link ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ปรับเวลาปิดให้บริการ เป็นเวลา 05.30 น. – 21.30 น.

ตารางเดินรถไฟฟ้าโดยออกจากสถานีต้นทาง เวลา 21.00 น. ก่อนปิดให้บริการรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีพญาไท และสถานีสุวรรณภูมิ เวลา 21.00 น. และจะถึงถึงสถานีปลายทางเวลา 21.30 น.

ราคาและเวลาเดินทางแอร์พอร์ตลิ้งค์ (Airport Rail Link) http://www.srtet.co.th/index.php/th/cityline-calculate

CALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา https://www.facebook.com/AirportRailLink/


Related Posts