43 จังหวัด ที่มีคําสั่ง / ประกาศให้มีการผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ()

ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19

กด > แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ก่อนไปโรงพยาบาล


 • ภาคเหนือ 15 จังหวัด
  • กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน อุทัยธานี นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย
  • กด > รายละเอียดการกักตัว 14 วัน
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด
  • ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี  อุบลราชธานี และสุรินทร์
  • กด > รายละเอียดการกักตัว 14 วัน
 • ภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคตะวันตก 5 จังหวัด
 • ภาคใต้ 8 จังหวัด

ที่มาตารางสรุปรายละเอียดแต่ละจังหวัด http://www.moicovid.com


ให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง 14 วัน (Self Quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ หากมีอาการ ไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือ ลิ้นรับรสไม่ได้ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีพร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางให้ครบถ้วน


ช่องทางในการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลติดเชื้อ ที่ไม่มีเตียงนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • สายด่วนกรมการแพทย์ 1668
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669
 • สายด่วน .1330

สายด่วนที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในช่วงสถานการณ์-19

 • สายด่วน สำนักอนามัย มหานคร 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 หรือ 0 2203 2883 และ 0 2245 4964 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • สายด่วน Website BKK COVID-19 0 2203 2393 และ 0 2203 2396 ให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น.
 • สายด่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์โรค COVID-19 ติดต่อศูนย์ กทม. 1646 แจ้งข้อมูลผู้ที่คาดว่าได้สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
 • ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 097 046 7549 และสายด่วน กระทรวงสาธารณสุข 1422

ภาคเหนือ 15 จังหวัด

กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน อุทัยธานี นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด

ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุรินทร์

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี สระแก้ว และลพบุรี

ภาคใต้ 8 จังหวัด

ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา สงขลา สตูล และระนอง

เบอร์ติดต่อสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โทรศัพท์: 0 – 2222 – 1141-55