แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา () หรือ 19

โรงพยาบาลราชวิถี จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 http://covid19.rajavithi.go.th/

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จัดทำแบบประเมินความเสี่ยง ก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 มีทั้งหมดมี 4 ภาษา ทั้งไทย จีน อังกฤษ เกาหลี

ทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือโควิด 19


Related Posts