วิธีผูกกับ

เมนูการตั้งค่าพร้อมเพย์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้อัปเดตธนาคารเป็นปัจจุบัน หรือทำไม่ให้ติดต่อธนาคารที่ใช้บริการอยู่

แอป ธ.ก.ส. A-Mobile ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร 02 555 0555

ตั้งค่า > ตั้งค่าบัญชีพร้อมเพย์ > ลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม > https://www.baac.or.th/

แอป EASY ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777

เลือกเมนูอื่น ๆ อยู่ขวามือล่างของจอมือถือ > การตั้งค่า > จัดการ SCB พร้อมเพย์

อ่านเพิ่มเติม > https://www.scb.co.th/

แอป โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333

เลือกเพิ่มเติม อยู่ขวามือล่างของจอมือถือ > บริการอื่น ๆ > พร้อมเพย์

อ่านเพิ่มเติม > https://www.bangkokbank.com/

โทร 02 111 1111

เลือกการตั้งค่า อยู่ขวามือล่างของจอมือถือ > จัดการบัญชี > จัดการพร้อมเพย์

อ่านเพิ่มเติม > https://krungthai.com/

แอป K PLUS ธนาคารกสิกรไทย โทร 02 888 8888

เลือกบริการอื่น ๆ > เลือกพร้อมเพย์ > ลงทะเบียน/แก้ไข > เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน

อ่านเพิ่มเติม > https://www.kasikornbank.com/

แอป ‎MyMo By GSB ธนาคาออมสิน โทร 1115

กดปุ่มสามขีด ซ้ายมือของจอมือถือ > GSB พร้อมเพย์ > ลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม > https://www.gsb.or.th/

แอป KMA-Krungsri Mobile  ธนาคารกรุงศรี โทร 1572

เลือกเมนู กรุงศรี พร้อมเพย์ > ลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม > https://www.krungsri.com/

แอป ทีทีบี ทัช ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต โทร 1428

เลือกเมนูตั้งค่า > บริการพร้อมเพย์

อ่านเพิ่มเติม > https://www.ttbbank.com/