ลดราคาค่าโดยสาร เหลือ 14 – 20 บาท ตลอดสาย วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงลดราคาค่าโดยสาร เหลือ 14 - 20 บาท ตลอดสาย วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63
ราคาค่าโดยสารเฉพาะ วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

ตามมาตรการปรับลดค่าครองชีพของรัฐบาล ลดค่าโดยสาร เหลือ 14 – 20 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

ตั้งแต่สถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปูน ทั้งไปทั้งกลับเท่านั้น

รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ตารางค่าโดยสาร ราคา 14 - 20 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
ตารางค่าโดยสาร ราคา 14 – 20 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

ตัวอย่างการเดินทาง MRT สายสีม่วง : สถานีต้นทางสถานีคลองบางไผ่ ไปยังสถานีปลายทาง สถานีแยกนนทบุรี 1 ค่าบริการ 20 บาท

และสำหรับเดินทางเชื่อมต่อ MRT คิดราคาค่าโดยสารสูงสุด 48 บาท


ที่มา : https://www.facebook.com/mrtpurplelineth/

Related Posts