ลงทะเบียน เพิ่มเติม

 • 27 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียน
  • รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 91,987 คน
  • รอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 91,987 คน
 • 28 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียน
  • รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 68,796 คน
  • รอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 68,796 คน
 • 29 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียน
  • รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 87,213 คน
  • รอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 87,212 คน
 • 30 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียน
  • รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 14,025 คน
  • รอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 14,024 คน

ได้อะไรบ้าง ?

สรุปรายละเอียดวิธีลงทะเบียนและเงื่อนไขสิทธิ์อย่างละเอียดของชิมช้อปใช้ เฟส 2

เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้ 24 ต.ค. 2562


ช่องทางการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2

https://www.ชิมช้อปใช้.com


เงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล
 4. จากนั้นภายใน 3 วันทำการ จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ให้ดาวน์โหลดพลิเคชัน “” เพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท ผ่านกระเป๋า G-Wallet 1 สำหรับใช้จ่ายในจังหวัดที่ระบุ
 5. สิทธิ์การเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet 2 สำหรับใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการในทุกจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน
ชิมช้อปใช้ เฟส 2 สรุปรายละเอียดวิธีลงทะเบียนและเงื่อนไขอย่างละเอียด เริ่ม 24 ต.ค. 2562

สำหรับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียน และลงทะเบียนในรอบแรกไม่ผ่านเลย จะเปิดให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2

 1. แจกเงิน 1,000 บาทเท่ากับเฟสแรก (1) สำหรับการใช้จ่ายผ่านแอป 1
 2. ชิมช้อปใช้ เฟส 2 จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 3 ล้านคน
 3. ได้รับเงินชดเชย 15% ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากการเติมเงินเข้ากระเป๋าที่ 2 ผ่าน g-Wallet 2 เช่นเดียวกับ ชิมช้อปใช้ เฟส 1
 4. เฟสสองจะได้แคชแบ็กหรือเงินคืนมากถึง 20 % ยอดใช้จ่ายที่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 (ชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท)

สำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 1 และไม่ถูกตัดสิทธิ์

ผู้ที่ลงทะเบียนได้ในเฟส 1 มาแล้ว และมีการใช้จ่ายในกระเป๋าแรก จะไม่ได้รับ 1,000 บาทในกระเป๋าแรกอีก เพราะท่านเคยได้ไปแล้วนั่นเอง แต่ท่านยังคงมีสิทธิ์

 1. ชิมช้อปใช้เฟส 2 คนเก่าได้ไหม ? คำตอบไม่ได้
 2. ได้แคชแบ็ก 15 % จากการเติมเงินเข้ากระเป๋าที่สองสูงสุด 30,000 บาท (ชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท)
 3. และได้แคชแบ็กมากถึง 20 % ของยอดใช้จ่ายที่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 (ชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งสิทธิ์นี้จะขยายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรก (เฟสแรก) ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วย
 4. คนที่ได้สิทธิ์รอบแรกจะได้สิทธิ์แคชแบ็กหรือเงินคืน 20 % ต่อเนื่องอัตโนมัติ

มาตรการชิมช้อปใช้ เฟสสอง สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากของเดิมสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2562


สรุปรายละเอียดวิธีลงทะเบียนและเงื่อนไขชิมช้อปใช้ เฟส 2 อย่างละเอียด เริ่ม 24 ต.ค. 2562

สรุปเข้าใจง่าย ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2

เฉพาะไม่เคยสมัครชิมช้อปใช้และลงทะเบียนไม่ผ่าน หรือไม่ได้รับ SMS ยืนยัน
 1. คนที่ผ่านรอบแรก (เฟส 1) จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
 2. การลงทะเบียนยังทำผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้เหมือนเดิม ทั้งประชาชนทั่วไปและร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 3. ชิมช้อปใช้เฟสสองยังคงได้เงิน 1,000 บาทเท่ากับเฟสแรก แต่จำนวนสิทธิ์เฟส 2 เหลือเพียง 3 ล้านคน จาก 10 ล้านคน
 4. คนที่ได้สิทธิ์รอบแรกจะได้สิทธิ์แคชแบ็ก 20 % ต่อเนื่องอัตโนมัติ

ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านในรอบแรก (เฟส 1) และไม่ได้ใช้เงิน 1,000 บาท ภายใน 14 วัน สิทธิ์ทุกอย่างจะสิ้นสุดลงทันที ไม่สามารถลงทะเบียนในเฟส 2 ใหม่ได้ รวมถึงการเติมเงินใช้จ่ายในกระเป๋าที่ 2 ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน

ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เริ่มสมัครลงทะเบียนเมื่อไหร่ ?

เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป รวมทั้งหมด 3 ล้านราย (วันละ 1 ล้านราย) แบ่งออกเป็น

 • รอบแรกเวลา 06.00 น. จำนวน 5 แสนราย
 • รอบสอง 18.00 น. จำนวน 5 แสนราย

วันเริ่มต้นใช้สิทธิ์เฟส 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562


ถามข้อมูลเพิ่มเติมมาตรการชิมช้อปใช้ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3510

ที่มา : https://www.facebook.com/PPRPThailand/[1] , https://www.facebook.com/PPRPThailand/[2] , https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/