รายละเอียด ได้อะไรบ้าง ?

เฟส 3 ไม่ต้องระบุจังหวัด ไม่ ปลดล็อกใช้ได้ทุกจังหวัด จะได้รับเฉพาะสิทธิเงินคืน 15%-20% เท่านั้น

ช่องทางการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 3

เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้ 14 พ.ย. 62

https://www.ชิมช้อปใช้.com

ชิมช้อปใช้เฟส 3 โดยรอบนี้ไม่แจกเงิน 1,000 บาท


รายละเอียดวันที่การลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 3

  • 14 พ.ย. 62 และ 15 พ.ย. 62 วันละสองรอบ รอบละ 375,000 คน รวม 2 รอบ ทั้งหมด 1.5 ล้านคน
    • รอบแรก 06.00 น.
    • รอบสอง 18.00 น.
  • 15 พ.ย. 62 เฉพาะผู้มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
    • รอบเดียว รอบแรก 08.00 น. จำนวน 5 แสนคน
รายละเอียดชิมช้อปใช้เฟส 3 ปลดล็อกใช้ได้ทุกจังหวัด
ชิมช้อปใช้เฟส 3 ไม่ต้องระบุจังหวัด ไม่แจกเงิน 1000 บาท

แต่ยังคงใช้ได้เฉพาะกระ 2 ที่เติมเงินเข้าแล้วใช้จ่ายเท่านั้น

มุ่งเน้นให้ประชาชนเติมเงินใช้สอยเงินของตัวเอง แต่จะได้รับแคชแบ็คคืน หรือเงินคืนเหมือนเดิม ใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินคืนได้ไม่เกิน 4,500 บาท หรือ 15% หากใช้จ่ายวงเงินเกินกว่า 30,001 – 50,000 บาท จะได้รับชดเชย 4,000 บาท หรือ 20 %

แต่พิเศษกว่าเฟส หรือระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปรับเงื่อนไขใหม่สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมทั้งพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้นยังสามารถใช้จ่ายค่าบริการ ที่พัก การเดินทางบริการที่เกี่ยวเนื่องได้ด้วย โดยสิทธิ์ทั้ง 3 เฟส

ครม.ได้ขยายอายุจากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ออกไปเป็น 31 ม.ค. 2563 เพื่อให้รองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน

สิทธิ์เพิ่มเติมเหล่านี้ ผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 1 และเฟส 2 ได้รับด้วย

ที่มา : https://www.facebook.com/PPRPThailand/