ลงทะเบียนรับ กรมวิชาการ จำนวน 100,000 ต้น

เงื่อนไข

1. แจ้งความประสงค์ขอรับต้นกล้าพันธ์ุของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ลงทะเบียน 1 ท่านสามารถรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร 5 ต้น
2. เริ่มแจ้งความประสงค์รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 7-31 สิงหาคม 2564 และเริ่มรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 15-30 กันยายน 2564
3. รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรตาม วัน สถานที่ที่แจ้งความประสงค์ไว้ เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน

ลงทะเบียนได้ที่ > https://info.doa.go.th/fatalinejon/

หน่วยงานของกรมที่สามารถรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
เลขที่ 225 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
0 5311 4121- 5

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
เลขที่ 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
08 2186 0929

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
เลขที่ 313 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
0 5311 4133 – 6

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
0 5317 0100

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
08 8510 7104

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
0 5547 9840

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
09 5341 1179

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
เลขที่ 97 หมู่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
09 9621 6495

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
เลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
0 4221 9915, 08 6450 7503

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
เลขที่ 81 หมู่ 8 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
0 4280 4357

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
เลขที่ 140 หมู่ 10 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
09 3540 9559, 0 4389 1338

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
09 1834 2867

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
0 4261 1439

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
0 4326 2380, 0 4326 1504

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
0 4400 9967 – 8

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
09 9029 9620

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจาระราชดำริ
เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 บ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
0 4560 8119, 08 8362 5647

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
0 4521 0397

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2520 5149

สถาบันวิจัยพืชสวน (สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา)
เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0 2579 0583, 0 2940 5484 – 5

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
0 5651 0752

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
เลขที่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
0 5640 5080

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
09 9789 5965

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี
เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
0 3277 2853

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
เลขที่ 322/11 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
0 3869 2355

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
0 3813 6259

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
0 3721 0261

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
08 2217 2860

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
0 7730 0029

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
0 7569 4217

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
0 7646 1180, 0 7646 1180

ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
เลขที่ 85 หมู่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
06 3227 6250

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
08 9733 8823

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
หมู่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
0 7365 1160

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
0 7327 4451

ลงทะเบียนได้ที่ > https://info.doa.go.th/fatalinejon/ หรือสแกน QR Code ตามรูปภาพ

  • แจ้งความประสงค์รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 7-31 สิงหาคม 2564
  • เริ่มรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 15-30 กันยายน 2564

เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนปลูกตามบ้านเรือน รายละไม่เกิน 5 ต้น

ที่มา https://www.facebook.com/doa.thaidoa/

Related Posts