ตรวจสอบสถานะ

#สรุปให้ ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบสิทธิ ม33เรารักกัน

กด > ตรวจสอบสถานะ ม33เรารักกัน

เตรียมข้อมูลในการเช็ดสิทธิ ม33เรารักกัน

  • เลขบัตรประชาชน
  • ชื่อ นามสกุล
  • วัน/เดือน/ปีเกิด

ได้สิทธิ ม33เรารักกัน ทำอะไรต่อ ?

  • อัปเดตและดาวน์โหลด กด > ‎Apple Store | Google Play
  • ยืนยันตัวตนเรา ม33เรารักกัน (ถ้าเคยใช้มาแล้ว กดยืนยันรับสิทธิได้รับ)
  • เริ่มใช้สิทธิ ม33เรารักกัน วันที่ 22 มีนาคม 2564
  • ตารางเงินโอน ครั้งละ.1000 บาท จนครบ 4000 บาท เริ่มวันที่ 22 , 29 มีนาคม 2564 , 5 , 12 เมษายน 2564

อ่าน > วิธียืนยันตัวตน ม33เรารักกัน ผ่านตู้ atm


ไม่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน

ก่อน ม33เรารักกัน โทร 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

กด > ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน

  • เริ่มทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน วันที่ 15 มีนาคม – 28 มีนาคม 2564
  • ปิดทบทวนสิทธิ วันที่ 28 มีนาคม 2564
  • ประกาศผลทบทวนสิทธิ วันที่ 5 เมษายน 2564

การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง

02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการม33เรารักกัน

สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่ดแอปเป๋าตัง

02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน

กด > ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน
เริ่มทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน วันที่ 15 มีนาคม – 28 มีนาคม 2564