[ปัญหา] ม33เรารักกัน นี้หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้วโปรดตรวจสอบสถานะบัตรประชาขนกับหน่วยงานรัฐผู้ออกบัตรฯก่อนทบทวนสิทธิ

ติดต่อ call center โครงการ ก่อนทบทวนสิทธิ

  • การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง กด 1
  • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการม33เรารักกัน โทรหาสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
[ปัญหา] ม33เรารักกัน ดำเนินการไม่เสร็จ ตรวจสอบสิทธิแล้ว ไม่พบเลขบัตรประชาชน

การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง

02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการม33เรารักกัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่ดแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทย

02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางทบทวนสิทธิ

ติดต่อ call center โครงการ ก่อนทบทวนสิทธิ
กด > ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน

เริ่มทบทวนสิทธิ วันที่ 15 มีนาคม – 28 มีนาคม 2564
ปิดทบทวนสิทธิ วันที่ 28 มีนาคม 2564
ประกาศผลทบทวนสิทธิ วันที่ 5 เมษายน 2564


[ปัญหา] ม33เรารักกัน ดำเนินการไม่เสร็จ ตรวจสอบสิทธิแล้ว ไม่พบเลขบัตรประชาชน

Related Posts