Table of Contents

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิงแบบละเอียด

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com โครงการคนละครึ่ง ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน

เริ่มลงทะเบียน 16 ตุลาคม 2563 ประชาชน สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) ได้รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”  ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

มาตรการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ในการซื้อสินค้าและบริการ


หากท่านได้รับสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน

7 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) แบบละเอียด

2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

7 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) แบบละเอียด


3. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอม แล้ว กดปุ่มยินยอมตามข้อตกลงทั้งหมด และกดปุ่มยืนยัน

7 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) แบบละเอียด


4. กรายละเอียดให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการลงทะเบียนคนละครึ่ง

7 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) แบบละเอียด


5. กรอกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มลงทะเบียน เพื่อรับรหัส OTP ที่มือถือของเรา

7 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) แบบละเอียด

6. หยิบมือถือของเรา มาดู sms กรอกรหัส 6 ตัวให้ถูกต้อง และกดยืนยัน OTP ด้วยนะ

7 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) แบบละเอียด


7. ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนคนละครึ่งแล้ว รอ sms ภายใน 3 วัน

7 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) แบบละเอียด


เงื่อนไขผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน
– ต้องไม่ได้ถือบัตร
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563
– จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
– ต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
“เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
– ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ไว้สำหรับ เช็กยอด กยศ. และจ่ายเงิน , G-Wallet ในการใช้จ่ายกับ คนละครึ่ง.com

Google Play
App Store

แอปเป๋าตัง (Paotang) รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ver. 5.0 ขึ้นไป หรือโทรศัพท์ไอโฟน iOS ver. 9.0 ขึ้นไป

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com กี่วัน ถึงจะใช้งานได้ ?

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้ไหม ?

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเวปไซต์ได้ ระบบจะล็อคให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้

โครงการคนละครึ่ง ซื้ออะไรได้บ้าง ?

ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน 

ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่าง ๆ

คนละครึ่ง ใช้จ่ายได้วันละกี่บาท ?

รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่ง ได้รับสิทธิแล้วต้องใช้จ่ายภายในกี่วัน ?

ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ 

หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก 

ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แอปเป๋าตัง ทำอย่างไงดี ?

บัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเพื่อที่สาขาของธนาคาร

คนละครึ่ง ใช้กับร้านอะไรได้บ้าง ?

ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ร้านธงฟ้า
ร้านค้า OTOP
สินค้าทั่วไป

ตัวอย่างการใช้จ่ายกับโครงการคนละครึ่ง

หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท
ท่านต้องมีเงินในแอป “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท

หรือหากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้ G-Wallet : iPhone | Android