วิธีลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ รับเงิน 1000 บาท ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com

เงื่อนไขการลงทะเบียนชิมช้อปใช้

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล
  4. จากนั้นภายใน 3 วันทำการ จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ให้ดาวน์โหลด “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท ผ่านกระเป๋า สำหรับใช้จ่ายในจังหวัดที่ระบุ
  5. สิทธิ์การเติมเงินในกระเป๋า 2 สำหรับใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการในทุกจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน

ช่องทาสมัครเข้าร่วมโครงชิมช้อปใช้ ที่เว็บไซต์ https://www.ชิมช้อปใช้.com ให้กดปุ่มลงทะเบียน!


วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้

อ่านข้อความตกลงยินยอม สาระสำคัญของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ) และยอมรับตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ รับเงิน 1000 บาท ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com

กรายละเอียดทั้งหมด และทำยืนยันรับสิทธิทาง Email และ SMS ภายใน 3 วันทำการ ตามระบบแนะนำ

บัตรประชาชนไม่ทราบวัน เดือนเกิด หรือวันเกิด จะลงทะเบียนชิมช้อปใช้ทำไงดี ?
[วิธีสมัคร] เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ผ่านเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com
ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

โหลดแอปเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android

ร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน : iPhone | Android

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ

  • ข้อมูลลงทะเบียนประชาชนการรับสิทธิ์ แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ติดต่อ โทร. 0 2111 1144
  • ข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการการเข้าร่วมมาตรการ ติดต่อ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 กด 7
  • ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อ ททท.โทร 1672

Related Posts