สิ่งที่เตรียมก่อนสมัครเข้าร่วมขอรับสิทธิมาตรการ ผ่านเว็บไซต์ .com

  • เลขที่บัตรประชาชน และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ประจำตัวเพื่อใช้การยืนยันการสมัคร
  • อีเมล์ที่ใช้ประจำ เพื่อใช้การยืนยันการสมัคร
  • เลือกจังหวัดที่ท่องเที่ยว ห้ามซ้ำทะเบียนบ้านตัวเอง
[วิธีสมัคร] เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ผ่านเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com

สมัครเข้าร่วมโครงชิมช้อปใช้ ที่เว็บไซต์ https://www.ชิมช้อปใช้.com ให้กดปุ่มลงทะเบียน!

อ่านข้อความตกลงยินยอม สาระสำคัญของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ) และยอมรับตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมด

[วิธีสมัคร] เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ผ่านเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com

กรอกรายละเอียดทั้งหมด และทำยืนยันรับสิทธิทาง Email และ SMS ภายใน 3 วันทำการ ตามระบบแนะนำ

[วิธีสมัคร] เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ผ่านเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com
ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

โหลดแอปเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android

ร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน : iPhone | Android

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับโครงการ ชิมช้อปใช้

  • ข้อมูลลงทะเบียนประชาชนการรับสิทธิ์ แอปพลิเคชั่น “” และ “ถุงเงิน” ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144
  • ข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการการเข้าร่วมมาตรการ ติดต่อ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 กด 7
  • ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อ ททท.โทร 1672