Table of Contents

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

 1. แนะนำวิธีง่ายสุด! ให้สมัครลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ที่เว็บไซต์ ก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
 2. ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th (ทั้งคนกู้รายเก่า , รายใหม่ และไม่เคยใช้งานเลย)
วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.
แอป กยศ. Connect

ลืมรหัสผ่าน

ให้เข้าหน้าเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th > กดลืมรหัสผ่าน > กรอกเลขประจำตัวประชาชน และอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ > ทำตามขั้นตอนของระบบ กยศ.

หากจำอีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ได้ ติดต่อ Call Center กยศ. 0-2016-4888 ในเวลาทำการ


แนะนำวิธีตรวจหนี้ กยศ. ง่ายที่สุด ไม่ต้องโหลดแอป

แนะนำให้ติดต่อก่อนวันที่ 5 ก.ค. xxxx ที่ได้ทุกสาขา เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง แจ้งพนักงานธนาคารกรุงไทย > ขอใบสรุป ใบแจ้งยอดหนี้ กยศ. ที่จ่ายในงวดปัจจุบัน และสามารถจ่ายหนี้ กยศ. ได้เลย

อ่านวิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect > https://www.reviewaraidee.com/


ระบบใหม่ชื่อ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)”

สมัครง่ายกว่าเดิมระบบเก่าอีก ให้เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ที่ใช้ประจำ


วิธีสมัครและตรวจสอบหนี้แบบใหม่ กยศ. และ กรอ. ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

สมัครไม่ได้ ติดต่อ Call Center กยศ. 0-2016-4888 ในเวลาทำการ

โหลด กยศ. Connect ผ่านมือถือ


เมื่อโหลดแอป กยศ. Connect เสร็จแล้ว กดปุ่มถัดไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งาน


ให้เลือก > กด > ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน

คนกู้รายเก่า รายใหม่ และไม่เคยใช้งานเลย ตั้งแต่เรียนจบ หรือหมดสัญญาเงินกู้เรียน กยศ.

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ทำตามระบบแนะนำ จนครบทุกขั้นตอน

ให้เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ที่ใช้ประจำ

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

ใครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th มาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

ใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ เข้าระบบ กยศ. Connect ได้เลย


วิธีเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

กรอกเลขประจำตัวประชาชน(บัตรประชาชน 13 หลัก) และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่มเข้าระบบ

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

หน้าถัดไประบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนครั้งแรกและครั้งเดียว

ตัวอย่างที่ไว้เขียนเลือกส่งรหัส OTP SMS ที่โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่ หรือใช้งานประจำ

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

ใส่รหัส OTP SMS ให้ถูกต้อง ภายใน 5 นาที

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

ตั้งรหัส PIN และยืนยันรหัส PIN ด้วยเลข 6 หลักต้องเหมือนกัน!

เข้าระบบครั้งต่อไป ต้องใส่รหัส PIN 6 หลัก ที่ตั้งไว้ เพื่อเข้าระบบแอป กยศ. Connect


เมื่อเข้าระบบของแอป กยศ. Connect ได้แล้ว

ระบบแสดงข้อมูลที่เรากู้เงิน กยศ. หรือ กรอ. ตามบัตรประชาชนของเรา และรายละเอียดข้อมูลกู้เงิน ระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ ยอดเงินต้นคงเหลือ เป็นต้น


ดูยอดหนี้ กยศ. ต้องจ่ายกี่บาท ? ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

จ่ายก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม xx ถ้าจ่ายไม่ทันจะโดนเสียค่าเบี้ยปรับ (คิดรายวัน)

วิธีเช็คตารางการผ่อนชำระ 15 ปี พร้อมดอกเบี้ย

เปิดในแอปพลิเคชัน กยศ. connect > บริการ > การชำระเงิน > ตารางผ่อนชำระ 15 ปี พร้อมดอกเบี้ย

วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • ตรวจยอดหนี้ กยศ. ด้วยเว็บไซต์ กยศ. 
  • ไปที่ > https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
 • ตรวจหนี้ กยศ. ด้วยแอปมือถือ กยศ. connect 
  • เข้าระบบ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

วิธีเช็คยอดหนี้ กยศ. เงินค้างชำระ

เปิดในแอป กยศ. connect > ข้อมูลผู้ใช้ > รายเลือดบัญชี > รายเลือดบัญชี > ยอดเงินค้างชำระ , เบี้ยปรับ , ดอกเบี้ยค้างชำระ

วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!
ตรวจสอบหนี้ ยอดเงินค้างชำระ , เบี้ยปรับ , ดอกเบี้ยค้างชำระ

กรอบสีแดง 

 • ยอดเงินต้นค้างชำระ ยอดหนี้คงเหลือที่ต้องจ่าย
  • อยากรู้ว่าจ่ายกี่บาท ? ก่อนวันที่ 5 ก.ค. xxxx ดูที่ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด
   • ตรวจยอดหนี้ กยศ. ด้วยเว็บไซต์ กยศ. 
    • ไปที่ > https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
   • ตรวจหนี้ กยศ. ด้วยแอปมือถือ กยศ. connect 
    • เข้าระบบ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด
    • ระบบ iOS / Android
 • ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดรายวัน) คิดจาก ยอดเงินต้นค้างชำระ อัตราดอกเบี้ย 1%
 • เบี้ยปรับ (คิดรายวัน) ผิดนัดชำระ จ่ายไม่ตรงตามวันที่กำหนด คิดเบี้ยปรับหลังวันที่ 5 กรกฎาคม xxxx
  • เงินต้นงวดที่ค้างชำระ x 7.5% ต่อ คูณจำนวนวันที่ค้างชำระ
  • ตัวอย่าง เงินค้างชำระ 10000 บาท เบี้ยปรับ 750 บาท หารด้วย 365 วัน เฉลี่ยต่อวันละ 2.05 บาท
วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!

กรณีจ่ายหนี้ กยศ. ที่เคาท์เตอร์ร้าน

จ่าย 7-11 ยื่นบัตรประชาชน หรือแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 บาท) ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย


จ่ายหนี้ กยศ. กี่วัน ? ยอดจะปรับปรุงระบบ Online- https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.
 • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
 • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป

มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


มีข้อสงสัยให้ติดต่อ Application เป๋าตัง และ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

 • Call Center 0-2111-1111

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect