วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

  1. แนะนำวิธีง่ายสุด! ให้สมัครลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ที่เว็บไซต์ ก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
  2. ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th (ทั้งคนกู้รายเก่า , รายใหม่ และไม่เคยใช้งานเลย)

ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน Application กยศ. Connect และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แต่ผู้กู้ยืมกับธนาคารอิสลามฯ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ที่ https://www.e-studentloan.ibank.co.th

แนะนำให้อ่านวิธีสมัครตรวจสอบและเช็ดยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ กยศ , แบบใหม่ล่าสุด https://www.reviewaraidee.com/


วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.
แอป กยศ. Connect

สมัครง่ายกว่าเดิมระบบเก่าอีก ให้เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ที่ใช้ประจำ

ระบบใหม่ชื่อ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)”


วิธีสมัครและตรวจสอบหนี้แบบใหม่ กยศ. และ กรอ. ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

โหลด Application Connect ผ่านมือถือ (ใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน เหมือนกันที่ใช้งานบนเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th)


เมื่อโหลดแอป กยศ. Connect เสร็จแล้ว กดปุ่มถัดไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งาน


ให้เลือก > ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ทำตามระบบแนะนำ จนครบทุกขั้นตอน

ให้เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ที่ใช้ประจำ

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

ใครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th มาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ใช้เลขบัตรประชาชนของเรา และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ เข้าระบบ กยศ. Connect ได้เลย


วิธีเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

กรอกเลขประจำตัวประชาชน(บัตรประชาชน 13 หลัก) และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่มเข้าระบบ

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

หน้าถัดไประบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนครั้งแรกและครั้งเดียว

ตัวอย่างที่ไว้เขียนเลือกส่งรหัส OTP SMS ที่โทรศัพท์มือถือ

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

ใส่รหัส OTP SMS ให้ถูกต้อง ภายใน 5 นาที

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.

ตั้งรหัส PIN และยืนยันรหัส PIN ด้วยเลข 6 หลักต้องเหมือนกัน!

เข้าระบบครั้งต่อไป ต้องใส่รหัส PIN 6 หลัก ที่ตั้งไว้ เพื่อเข้าระบบแอป กยศ. Connect


เมื่อเข้าระบบของแอป กยศ. Connect ได้แล้ว

ระบบแสดงข้อมูลที่เรากู้เงิน กยศ. หรือ กรอ. ตามบัตรประชาชนของเรา และรายละเอียดข้อมูลกู้เงิน ระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ ยอดเงินต้นคงเหลือ เป็นต้น

ข้อมูลเหมือนกับเว็บไชต์ตรวจหนี้ กยศ. ตัวใหม่ – https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ.
  • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
  • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป

มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


มีข้อสงสัยให้ติดต่อ Application และ Krungthai NEXT

  • Call Center 0-2111-1111

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect