วิธีลงทะเบียน www..com

เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิ เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563 เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 4. มี ธนาคาร เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วรอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน จากนั้นไปยืนยันตัวตนบน เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี ) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

ช่องทางลงทะเบียน > www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ แอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android

* ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง

กดลงทะเบียนรับสิทธิ > เลือกสำหรับประชาชน

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563

รับสิทธิท่องเที่ยว > กดเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563

อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเรา > ให้กด ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น > กดปุ่มยืนยัน

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563

ลงทะเบียนโครงการ กรุณากข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน * โปรดกรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษและ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563

ตรวจข้อมูลการลงทะเบียนอีกรอบ > กดปุ่มยืนยัน

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563

รอรหัส OTP จากมือถือขอเรา (นานมาก! ขอรหัส 3 รอบกว่าจะได้)

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563

กรอก OTP ผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งได้รับข้อมูลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยันยันผลการลงทะเบียนอีกครั้ง

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563

รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดดาวน์โหลดแอป เป๋าตัง เพื่อใช้ในโครงการ
SMS ที่ได้รับ ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้ในโครงการ

ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

G-Wallet ที่ใช้กับ เมื่อครั้งก่อนตัวเดียวกัน

แอปพลิเคชันเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ แอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android


รายละเอียดโครงการ

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก
 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน
 • รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง
 • ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง
 • จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง