Table of Contents

วิธีสมัครร้านค้าเราชนะ แบบ

กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเพิ่มเติม (จากที่กำหนดไม่ให้ใช้จ่ายสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ) ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand

ร้านค้าธงฟ้า และ ร้านค้าคนละครึ่งปัจจุบัน อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนร้านค้าเราชนะใหม่ รออัปเดตแอปถุงเงินที่มือถือของเรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรองรับปุ่ม #เราชนะ

ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/

#สรุปให้ วิธีสมัครร้านค้าเราชนะ ลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ
สมัครร้านค้าเราชนะ

อ่าน! [แนะนำ] ร้านค้าเราชนะ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ มีที่ไหนบ้าง ?

รายละเอียดวิธีสมัครร้านค้าเราชนะ แบบฟอร์มลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ

ร้านค้าธงฟ้า และ ร้านค้าคนละครึ่งปัจจุบัน อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนในฟอร์มนี้ รออัปเดตแอปถุงเงินที่มือถือของเรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรองรับปุ่ม #เราชนะ

ช่องทางสมัครร้านค้าเราชนะ
> เฉพาะประเภทบริการเท่านั้น ประเภทบริการร้านนวด สปา แท็กซี่ รถตู้ให้บริการ จักรยานรับจ้าง สามล้อเครื่อง

กดสมัคร > แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ ลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ

> เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าที่ต้องการอยากสมัครเข้าร้านค้าเราชนะใหม่
กดสมัคร > แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com

ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีและสมัครแอปถุงเงิน

หรือสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

เบอร์ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับร้านค้าเราชนะ : 02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารและขั้นตอนการ (ประเภทบริการรายย่อย)

เฉพาะกิจการประเภทบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการและตรวจสอบได้ , บริการ เช่น รถแท๊กซี่,วินมอเตอร์ไซต์,รถตู้โดยสารประจำทาง

1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา
2. สมัครร้านค้าที่ www.เราชนะ.com
3. สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
4. เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
5. โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS
6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงิน

เงื่อนไขการเข้าร่วมร้านค้าโครงการเราชนะ (ประเภทบริการรายย่อย)

ช่องทางการลงทะเบียน www.เราชนะ.com จะรองรับการสมัครเฉพาะประเภทบริการเท่านั้น กรณีร้านค้าอื่นที่มิใช่ประเภทบริการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้สมัครผ่านช่องทาง โครงการคนละครึ่ง

ช่องทางสมัครร้านค้าเราชนะ
>
แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ ลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ (เฉพาะประเภทบริการเท่านั้น ประเภทบริการร้านนวด สปา แท็กซี่ รถตู้ให้บริการ จักรยานรับจ้าง สามล้อเครื่อง)
> ร้านค้าที่ต้องการอยากสมัครเข้าร้านค้าเราชนะใหม่ กดสมัคร แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com (เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย)

กลุ่มสมัครเพื่อรับชำระค่าโดยสารการเดินทาง
1) ผู้ประกอบด้านขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

1.1 รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซต์) (บัตรประจำตัวขับวินมอเตอร์ไซต์)
1.2 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร TAXI-METER (ใบอนุญาตขับ TAXI-METER)
1.3 รถตู้โดยสารประจำทาง ที่จดทะเบียนสำหรับขนส่งสาธารณะ (ใบขับขี่ ท.1 หรือ ท.2)

ทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ที่ไม่หมดอายุ และบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ ตามกฎหมายและอยู่บนฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก

สำคัญมาก!! ผู้ลงทะเบียนโปรดเลือกประเภทกิจการให้ตรงกับใบอนุญาตประจำตัวผู้ขับขี่ ตามประเภทรถที่ตนเองขับให้บริการ

กลุ่มสมัครเพื่อรับชำระค่าบริการรายย่อยทั่วไป
2) บริการทุกประเภทที่มีสถานประกอบการชัดเจนและตรวจสอบได้2.1 ธุรกิจบริการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ*
2.2 ธุรกิจบริการที่ไม่มีใบอนุญาต

*สถานประกอบการตามข้อ 2.1 ต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามกฎหมาย

คำเตือน! วิธีสมัครร้านค้าเราชนะ (ประเภทบริการรายย่อย)

– โปรดตรวจสอบการกรอกข้อมูล ชื่อร้าน, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาต, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อผู้ติดต่อ ให้ถูกต้อง
– ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
– กรณีร้านที่ยังไม่เคยสมัครแอปถุงเงิน กรุณาติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพื่อสมัครแอปฯถุงเงินหลังลงทะเบียนเรียบร้อย
– เจ้าหน้าที่โครงการเราชนะ จะติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย)

– เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย
– ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
– ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

ขั้นตอนการสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย)

– มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา
– สมัครใช้บริการแอปฯถุงเงิน ณ สาขาธนาคารกรุงไทย (เฉพาะร้านที่ยังไม่เคยใช้บริการ)
– เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการตามข้อมูลที่ร้านค้าลงทะเบียนที่อยู่ที่ติดต่อได้
– รอผลการพิจารณาทาง SMS (ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการนับจากวันลงพื้นที่เก็บข้อมูล)
– กรณีร้านได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แอปฯถุงเงินจะแสดงปุ่ม “คนละครึ่ง“ บนแอปฯถุงเงิน
– ร้านค้ากดปุ่ม “คนละครึ่ง” ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ (ร้านค้าเราชนะ)

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องไปใช้บริการ อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว
ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ
ชาบู สุกี้ยากี้ หม้อไฟ
ปิ้งย่าง หมูกะทะ
ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม
ผับ ร้านเหล้า บาร์
ร้านขายผลไม้ / ร้านขายผัก
ร้านอาหารอีสาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ข้าวต้ม โจ๊ก เกาเหลา
คาราโอเกะ
บุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์โรงแรม
พิซซ่า ฟาสต์ฟู้ด จานด่วน
อาหารเกาหลี
อาหารจีน
อาหารเจ มังสวิรัติ สุขภาพ
อาหารใต้
อาหารทะเล
อาหารนานาชาติ
อาหารมุสลิม อิสลาม
อาหารเวียดนาม
อาหารอินเดีย
อาหารเหนือ
อาหารว่าง ขนม ของกินเล่น
อื่นๆ

ร้านค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้า/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ร้านธงฟ้า
ร้านธงฟ้าประชารัฐ

สินค้าทั่วไป
ร้านขายของฝาก
ร้านซ่อมทุกประเภท
เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซต์/เรือ
ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ร้านขายสินค้าเกษตร
ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / ขายอาหารสัตว์
ร้านบริการจัดสวน / ขายต้นไม้ / ดอกไม้ / พวงหรีด
สินค้า และ บริการ เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน
ร้านขายเสื้อผ้า / เครื่องประดับ / สินค้าแฟชั่น
ร้านขายของใช้ / อุปกรณ์
มินิมาร์ท / ร้านขายของชำ
ตลาดสด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โรงแรม/ที่พัก
โฮมสเตย์ (Home Stay)
หอพัก / แมนชั่น / อพาร์ทเม้นท์ / แฟลต

สุขภาพ/ความงาม
ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิวพรรณ
ร้านขายยาและอาหารเสริม
ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ
ร้านสปา/ร้านนวด

ขนส่งสาธารณะ
แท็กซี่
รถตู้ให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้าง
สามล้อเครื่อง
สามล้อถีบ
รถสองแถว
BTS (รถไฟฟ้าบีทีเอส)
MRT (รถไฟฟ้ามหานคร)
BMTA (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
รถไฟ
เรือ
รถ บขส. (บริษัท ขนส่ง จำกัด)

รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน
ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า
ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน
ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่นซ่อมไฟฟ้า ปะปา แอร์
รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก
ซักรีด

สุขภาพ/การแพทย์
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก)
กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่นๆ)

ที่มา แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับร้านค้าประเภทบริการ ที่มิใช่นิติบุคคล https://merchant-form.เราชนะ.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะ