Table of Contents

[ปัญหา] ม33เรารักกัน ดำเนินการไม่เสร็จ ตรวจสอบสิทธิแล้ว ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้วโปรดตรวจสอบสถานะบัตรประชาขนกับหน่วยงานรัฐผู้ออกบัตรฯก่อน

ติดต่อ call center โครงการ ม33เรารักกัน ก่อนทบทวนสิทธิ

 • การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง กด 1
 • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการม33เรารักกัน โทรหาสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
[ปัญหา] ม33เรารักกัน ดำเนินการไม่เสร็จ ตรวจสอบสิทธิแล้ว ไม่พบเลขบัตรประชาชน

ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน

กด > ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน

 • เริ่มทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน วันที่ 15 มีนาคม – 28 มีนาคม 2564
 • ปิดทบทวนสิทธิ วันที่ 28 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลทบทวนสิทธิ วันที่ 5 เมษายน 2564
[ปัญหา] ม33เรารักกัน ดำเนินการไม่เสร็จ ตรวจสอบสิทธิแล้ว ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้วโปรดตรวจสอบสถานะบัตรประชาขนกับหน่วยงานรัฐผู้ออกบัตรฯก่อนทบทวนสิทธิ

[ปัญหา] ตรวจสอบ ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน ในการตรวจสอบสถานะ


ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดและอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง 10.32.0 เวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ “เราชนะ” เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

#สรุปให้ เราชนะได้รับสิทธิ์แล้วทํายังไงต่อ ไปยืนยันแอปเป๋าตังให้ผ่าน
แอปพลิเคชันเป๋าตัง 10.32.0

อ่านเพิ่มเติม! เราชนะได้รับสิทธิ์แล้วทํายังไงต่อ ไปยืนยันแอปเป๋าตังให้ผ่าน


ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ

ทยอยกดรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่ 12 ก.พ. 64 โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 18 ก.พ.64

 • กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้รับสิทธิ / คนละครึ่ง เริ่มวันที่ 12 ก.พ. 64
 • กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ลงทะเบียนใหม่) ที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เริ่มวันที่ 15 ก.พ. 64 ยืนยันตัวตนผ่านแอป

เริ่มใช้สิทธิโครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 18 ก.พ. 64


ตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัติเราชนะ

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตัง (คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน) และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

สามารถเริ่มตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติตามลำดับของวันที่ลงทะเบียน

 • รอตามคิว ให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะเรื่อย ๆ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com จนกว่าจะได้รับสิทธิเราชนะ
 • ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้ว ไม่ได้สิทธิเราชนะ ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และแน่ใจว่า เราต้องได้แน่ ๆ ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

อ่านเพิ่มเติม! ตรวจสอบสิทธิเราชนะแล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน

อ่านเพิ่มเติม กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ลงทะเบียนวันที่ 15 – 25 ก.พ. 64 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ เตรียมบัตรประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่ไม่หมดอายุ ลงทะเบียนและแสดงตัวตนด้วยตันเอง


สำหรับบางคนตรวจสอบสิทธิแล้ว มีแจ้งว่ารายละเอียดการรับสิทธิ

อยู่ระหว่างตรวจสอบ กรุณาตรวจสอบสถานะรับสิทธิอีกครั้งในภายหลัง (ประมาณ 10 วัน นับจากวันที่ท่านลงทะเบียน)

ให้นับจากวันที่ลงทะเบียนไปอีก 10 วันแล้วตรวจสอบสิทธิใหม่อีกครั้ง www.เราชนะ.com

รอตามคิว ให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะเรื่อย ๆ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com จนกว่าจะได้รับสิทธิเราชนะ

[ปัญหา] ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน ในการตรวจสอบสถานะ

กรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนใหม่อีกครั้ง หรือหากท่านเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ อาจอยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้ากระบวนการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบสถานะของท่านอีกครั้งภายหลัง

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน ในการตรวจสอบสถานะ กรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนใหม่อีกครั้ง หรือหากท่านเป็นผู้ลงทะเบียน อาจอยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้ากระบวนการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบสถานะของท่านอีกครั้งภายหลัง

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ตามกลุ่มดังนี้ เริ่มเวลา 6 โมงเช้า

 • กลุ่มที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือเที่ยวด้วยกัน (ใช้แอปเป๋าตังอยู่แล้ว) ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64
 • กลุ่มลงทะเบียนใหม่ ไม่มี , ไม่เคยสมัครลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการขอรัฐเลย ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัตรเลย รับเงินทุกวันศุกร์

ยืนยันรับสิทธิ และยืนยันตัวตนเราชนะ

 • กลุ่มที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือเที่ยวด้วยกัน (ใช้แอปเป๋าตังอยู่แล้ว) ได้รับสิทธิเราชนะ ยืนยันรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 รับเงินทุกวันพฤหัสบดี
 • กลุ่มลงทะเบียนใหม่ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ไม่เคยสมัครลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการขอรัฐเลย ได้รับสิทธิเราชนะ ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังให้ผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 และรอเงินโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

อ่าน วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนกับแอปเป๋าตังไม่ผ่าน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play


ไม่ต้องการใช้สิทธิเราชนะ อยากยกเลิกสิทธิเราชนะ ไม่ต้องยืนยันรับสิทธิ และยืนยันตัวตนเราชนะ


กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ได้สิทธิเราชนะ (ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกระทรวงการคลัง)

แจ้งขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค. 64 เวลา 6 โมงเช้า และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์เราชนะ.com โดยกระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้งและจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด


เตรียมข้อมูลตรวจสอบสิทธิเราชนะ

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com เริ่มเวลา 6 โมงเช้า ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 ไปต้นไป

 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
 • กรอกชื่อภาษาไทย และนามสกุล
 • เลือกวัน/เดือน/ปีเกิด (โปรดเลือกการกรอกตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน)
 • กดตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน ในการตรวจสอบสถานะ กรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนใหม่อีกครั้ง หรือหากท่านเป็นผู้ลงทะเบียน อาจอยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้ากระบวนการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบสถานะของท่านอีกครั้งภายหลัง

กลุ่มที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือเที่ยวด้วยกัน

ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เริ่มเวลา 6 โมงเช้า
– กดยืนยันรับสิทธิแอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64
วันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท และวันที่ 25 ก.พ. 64 , วันที่ 4 , 11 , 18 , 25 มี.ค. 64 รับ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ในแอปเป๋าตัง
รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

– ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 24 ชั่วโมง
– ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

กลุ่มลงทะเบียนใหม่ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ไม่เคยสมัครลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการขอรัฐเลย

– ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เริ่มเวลา 6 โมงเช้า
– วันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
วันที่ 25 ก.พ. 64 , วันที่ 4 , 11 , 18 , 25 มี.ค. 64 รับ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ในแอปเป๋าตัง
– รับเงินทุกวันพฤหัสบดี
– ยืนยันตันตนในแอปเป๋าตังให้ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 – 25 มี.ค. 64 ก่อนโดนตัดสิทธิเราชนะ

โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ระบบ Google Play | App Store

– ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 24 ชั่วโมง
– ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัตรเลย รับเงินทุกวันศุกร์

*กลุ่มได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
*กลุ่มได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

เริ่มโอนเงินเข้าบัตรเริ่มวันที่ 5 , 12 , 19 , 26 ก.พ. 64 , และ 5 , 12 , 19 , 26 มี.ค. 64

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ (ร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะ)

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องไปใช้บริการ อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน

คำแนะนำ! ให้กดในพื้นที่เราอยู่ปัจจุบัน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว
ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ
ชาบู สุกี้ยากี้ หม้อไฟ
ปิ้งย่าง หมูกะทะ
ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม
ผับ ร้านเหล้า บาร์
ร้านขายผลไม้ / ร้านขายผัก
ร้านอาหารอีสาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ข้าวต้ม โจ๊ก เกาเหลา
คาราโอเกะ
บุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์โรงแรม
พิซซ่า ฟาสต์ฟู้ด จานด่วน
อาหารเกาหลี
อาหารจีน
อาหารเจ มังสวิรัติ สุขภาพ
อาหารใต้
อาหารทะเล
อาหารนานาชาติ
อาหารมุสลิม อิสลาม
อาหารเวียดนาม
อาหารอินเดีย
อาหารเหนือ
อาหารว่าง ขนม ของกินเล่น
อื่นๆ

ร้านค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้า/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ร้านธงฟ้า
ร้านธงฟ้าประชารัฐ

สินค้าทั่วไป
ร้านขายของฝาก
ร้านซ่อมทุกประเภท
เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซต์/เรือ
ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ร้านขายสินค้าเกษตร
ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / ขายอาหารสัตว์
ร้านบริการจัดสวน / ขายต้นไม้ / ดอกไม้ / พวงหรีด
สินค้า และ บริการ เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน
ร้านขายเสื้อผ้า / เครื่องประดับ / สินค้าแฟชั่น
ร้านขายของใช้ / อุปกรณ์
มินิมาร์ท / ร้านขายของชำ
ตลาดสด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โรงแรม/ที่พัก
โฮมสเตย์ (Home Stay)
หอพัก / แมนชั่น / อพาร์ทเม้นท์ / แฟลต

สุขภาพ/ความงาม
ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิวพรรณ
ร้านขายยาและอาหารเสริม
ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ
ร้านสปา/ร้านนวด

ขนส่งสาธารณะ
แท็กซี่
รถตู้ให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้าง
สามล้อเครื่อง
สามล้อถีบ
รถสองแถว
BTS (รถไฟฟ้าบีทีเอส)
MRT (รถไฟฟ้ามหานคร)
BMTA (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
รถไฟ
เรือ
รถ บขส. (บริษัท ขนส่ง จำกัด)

รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน
ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า
ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน
ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่นซ่อมไฟฟ้า ปะปา แอร์
รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก
ซักรีด

สุขภาพ/การแพทย์
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก)
กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่นๆ)


เราชนะใช้ที่ไหนได้บ้าง ?

 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ

[แนะนำ] ร้านค้าเราชนะ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ มีที่ไหนบ้าง ?


สิทธิเราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า และซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้ารถเมล์ได้นะ


กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเพิ่มเติม (จากที่กำหนดไม่ให้ใช้จ่ายสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ) ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand


ที่มา https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/ , https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/ , https://www.facebook.com/krungthaibank/