เราชนะ แจ้งขอเราชนะ (ไม่ผ่านการคัดงคุณสมบัติกระทรวงการคลัง)

กระทรวงการคลังจะเปิดช่องทางให้ตรวจสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ (ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ)” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น

ไม่ได้สิทธิเราชนะ แจ้งขอทบทวนสิทธิเราชนะ (ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกระทรวงการคลัง)
ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ

แจ้งขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เราชนะ.com


ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ (เราชนะ)

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน

ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอป

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
  • Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144