ชื่อกลางเราชนะต้องใส่ไหม ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง ปล่อยวาง

ไม่ต้องกทั้งสิ้น เช่น เครื่องหมาย – ปล่อยวางไปเลย แล้วทำขั้นตอนต่อไป

#สรุปให้ ชื่อกลางเราชนะต้องใส่ไหม ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง ปล่อยวาง
ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง ปล่อยวาง

คำเตือน! ข้อมูลในลงทะเบียนเราชนะ เป็นข้อมูลความลับ ห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่รู้จัก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียเงินในบัญชีได้


  • ลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  • ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น.
  • สามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ในระยะเวลาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  • ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ใช้จ่ายผ่านระบบพลิเคชั่น
  • ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท และวันที่ 25 ก.พ. 64 , วันที่ 4 , 11 , 18 , 25 มี.ค. 64 รับ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ใน
  • รับเงินทุกวันพฤหัสบดี
  • ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 24 ชั่วโมง
  • ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง