Call Center by Krungthai 0 2111 1144 เป็นบริการให้ความช่วยเหลือและตรวจสิทธิ ในโครงการชิมช้อปใช้

กด 2 เข้าโครงการชิมช้อปใช้ > กด 1 ตรวจสิทธิที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เรียบร้อยแล้ว > กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากกดปุ่ม # ระบบจะแจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินตรวจสิทธิ หรือได้รับสิทธิแล้ว หลังจากนั้น ไม่อยากคุยก็วางสาย หรือถ้าอยากคุย Call Center ให้กด 2

สรุปประเด็นที่กับคุย Call Center by Krungthai เกี่ยวกับชิมช้อปใช้โดยเฉพาะ

  • เมื่อลงทะเบียนเว็บไซต์ชิมช้อปใช้เรียบร้อยแล้ว ได้รับอีเมล์ยืนยันจังหวัดที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องรอรับ SMS / Email ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการ จากนั้นถึงจะไปเปิดแอป “เป๋าตัง” เพื่อทำการเปิด G-Wallet รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท (ข้อมูลประกอบ –https://www.ktb.co.th/th/content/krungthai-promotion/money-for-thai-travelling)
  • กรณีเลือกจังหวัดผิด ไม่สามารถเปลี่ยนจังหวัดได้ สิ้นสุดต่อเมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันจังหวัดที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้ว ยกเว้นระบบผิดพลาด หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น เลือกจังหวัดที่ท่องเที่ยว ตามหน้าบัตรประชาชนตัวเอง เพราะห้ามเลือกจังหวัดตัวเองตามทะเบียนบ้าน

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นในการรอสายและคุย Call Center by Krungthai 30 นาที