บุฟเฟต์หนังสือ! เต็มถุง 129 บาท จตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15 ปี 2566

บุฟเฟ่ต์หนังสือจามจุรีบุ๊คแฟร์ 2566 เฉพาะสำนัิมพ์

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้! กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนไปงานหนังสือ https://www.facebook.com/Satapornbooksfan/

  • จัดงานวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566
  • เวลาเปิดและปิด 10.00 – 20.00 น.
  • ชั้น G อาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • google map https://goo.gl/maps/kLLhQMsWahEac38e8
  • รถไฟฟ้า สถานีสามย่าน

หาหนังสือในงานหนังสือจตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15 ปี 2566 ได้ที่ https://www.facebook.com/hashtag/จตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์

https://www.facebook.com/Satapornbooksfan/posts/pfbid0oxNF2v6sNRdbDfpECCKteeYPfYTniXbPwCx6qmaS9EdPJ52PQRuUGzUDCy59NvRxl