วิธีดาวน์โหลด จอส 's lazy shuffle และ

วิธีดาวน์โหลดภาพพักหน้าจอสกรีนเซฟเวอร์

ช่องทางดาวน์โหลด https://line.me/th/download/screen-saver

  • ความขี้เกียจของหมีบราวน์ (Brown's lazy shuffle)
    • เครื่อง > Windows
    • เครื่อง > Mac
  • เลิฟๆ กับโคนี่ (To Cony with love)
    • เครื่อง > Windows
    • เครื่อง > Mac