รายชื่อร้านค้าคนละครึ่ง แยกแต่ละอำเภอ

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มี จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play


คลิกที่ชื่ออำเภอที่ต้องการดูรายชื่อร้านคนละครึ่ง

ร้านอาหารคนละครึ่งสมุทรสาคร แยกแต่ละอำเภอ

ร้านค้าคนละครึ่งสมุทรสาคร แยกแต่ละอำเภอ


ร้านค้าถุงเงิน แยกหมวด แยกแต่ละจังหวัด