อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนยืนยันตัวตน และใช้งานตามสิทธิ

  • กด > Apple Store à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¹ƒà¸Šà¹‰à¸£à¸°à¸šà¸š iOS 9.0 ขึ้นไป
  • กด > Google Play à¹€à¸§à¸­à¸£à¹Œà¸Šà¸±à¸™ ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

ร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต 

เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ใกล้ตัวเราที่สุด


ร้านค้าคนละครึ่งอุบลราชธานี รายชื่อร้านค้าคนละครึ่ง แยกแต่ละอำเภอ

คลิกที่ชื่ออำเภอที่ต้องการดูรายชื่อร้านคนละครึ่ง

ร้านอาหารคนละครึ่งอุบลราชธานี แยกแต่ละอำเภอ

อำเภอนาตาล
อำเภอนาเยีย
อำเภอน้ำขุ่น
อำเภอสว่างวีระวงศ์
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
อำเภอกุดข้าวปุ้น
อำเภอดอนมดแดง
อำเภอตระการพืชผล
อำเภอตาลสุม
อำเภอทุ่งศรีอุดม
อำเภอนาจะหลวย
อำเภอน้ำยืน
อำเภอบุณฑริก
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอม่วงสามสิบ
อำเภอวารินชำราบ
อำเภอศรีเมืองใหม่
อำเภอสำโรง
อำเภอสิรินธร
อำเภอเขมราฐ
อำเภอเขื่องใน
อำเภอเดชอุดม
อำเภอโขงเจียม
อำเภอโพธิ์ไทร
อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ร้านค้าคนละครึ่งอุบลราชธานี แยกแต่ละอำเภอ

อำเภอนาตาล
อำเภอนาเยีย
อำเภอน้ำขุ่น
อำเภอสว่างวีระวงศ์
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
อำเภอกุดข้าวปุ้น
อำเภอดอนมดแดง
อำเภอตระการพืชผล
อำเภอตาลสุม
อำเภอทุ่งศรีอุดม
อำเภอนาจะหลวย
อำเภอน้ำยืน
อำเภอบุณฑริก
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอม่วงสามสิบ
อำเภอวารินชำราบ
อำเภอศรีเมืองใหม่
อำเภอสำโรง
อำเภอสิรินธร
อำเภอเขมราฐ
อำเภอเขื่องใน
อำเภอเดชอุดม
อำเภอโขงเจียม
อำเภอโพธิ์ไทร
อำเภอเมืองอุบลราชธานี


ร้านคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกหมวด แยกแต่ละจังหวัด