ร้านขายของชําคนละครึ่ง มินิมาร์ท ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของคนละครึ่ง แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ช่องทางเข้าค้นหารายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง : https://search-merchant.คนละครึ่ง.com/

ร้านขายของชําคนละครึ่ง มินิมาร์ท ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายของชําคนละครึ่ง มินิมาร์ท ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของคนละครึ่ง ที่เข้าร่วมร้านค้าคนละครึ่ง

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : â€ŽApple Store | Google Play


ร้านคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกหมวด แยกแต่ละจังหวัด


ร้านขายของชําคนละครึ่ง มินิมาร์ท ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด

ร้านขายของคนละครึ่ง “ภาคกลาง”

กรุงเทพมหานคร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กำแพงเพชร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชัยนาท : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครนายก : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครปฐม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครสวรรค์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นนทบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปทุมธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พระนครศรีอยุธยา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พิจิตร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พิษณุโลก : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เพชรบูรณ์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สมุทรปราการ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สมุทรสงคราม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สมุทรสาคร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สระบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สิงห์บุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุโขทัย : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุพรรณบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อ่างทอง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุทัยธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ลพบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายของคนละครึ่ง “ภาคตะวันตก”

กาญจนบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตาก : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ประจวบคีรีขันธ์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เพชรบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ราชบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายของคนละครึ่ง “ภาคตะวันออก”

จันทบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ฉะเชิงเทรา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชลบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตราด : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปราจีนบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระยอง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สระแก้ว : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายของคนละครึ่ง “ภาคเหนือ”

เชียงราย : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เชียงใหม่ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
น่าน : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พะเยา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
แพร่ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
แม่ฮ่องสอน : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ลำปาง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ลำพูน : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุตรดิตถ์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายของคนละครึ่ง “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

กาฬสินธุ์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขอนแก่น : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชัยภูมิ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครพนม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครราชสีมา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
บึงกาฬ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
บุรีรัมย์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
มหาสารคาม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
มุกดาหาร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ยโสธร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้อยเอ็ด : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศรีสะเกษ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สกลนคร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุรินทร์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
หนองคาย : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
หนองบัวลำภู : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อำนาจเจริญ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุดรธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุบลราชธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เลย : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายของคนละครึ่ง “ภาคใต้”

นครศรีธรรมราช : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กระบี่ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พังงา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ภูเก็ต : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุราษฎร์ธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระนอง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชุมพร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สงขลา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สตูล : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตรัง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พัทลุง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปัตตานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ยะลา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นราธิวาส : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

คนละครึ่งใช้ที่ไหนได้บ้าง ? ประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง (คนละครึ่ง)

ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ร้านธงฟ้า
ร้านค้า OTOP
สินค้าทั่วไป

ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีร้านอะไรบ้าง ?

อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว
ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ
ชาบู สุกี้ยากี้ หม้อไฟ
ปิ้งย่าง หมูกะทะ
ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม
ผับ ร้านเหล้า บาร์
ร้านขายผลไม้ / ร้านขายผัก
ร้านอาหารอีสาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ข้าวต้ม โจ๊ก เกาเหลา
คาราโอเกะ
บุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์โรงแรม
พิซซ่า ฟาสต์ฟู้ด จานด่วน
อาหารเกาหลี
อาหารจีน
อาหารเจ มังสวิรัติ สุขภาพ
อาหารใต้
อาหารทะเล
อาหารนานาชาติ
อาหารมุสลิม อิสลาม
อาหารเวียดนาม
อาหารอินเดีย
อาหารเหนือ
อาหารว่าง ขนม ของกินเล่น

ประเภทร้านค้า OTOP มีร้านอะไรบ้าง ?

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้า/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ประเภทสินค้าทั่วไป มีร้านอะไรบ้าง ?

ร้านขายของฝาก
ร้านซ่อมรถทุกประเภท
ร้านขาย-เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซต์
ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ร้านขายสินค้าเกษตร
ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / ขายอาหารสัตว์
ร้านบริการจัดสวน / ขายต้นไม้ / ดอกไม้ / พวงหรีด
สินค้า และ บริการ เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน
ร้านขายเสื้อผ้า / เครื่องประดับ / สินค้าแฟชั่น
ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิวพรรณ
ร้านขายยาและอาหารเสริม
ร้านขายของใช้ / อุปกรณ์
มินิมาร์ท / ร้านขายของชำ
ตลาดสด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เงื่อนไขผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน
– ต้องไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563
– จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
– ต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
– แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
– ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
– ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th


ตัวอย่างการใช้จ่ายกับโครงการคนละครึ่ง

ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน à¹‚ดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

  • หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท
    ท่านต้องมีเงินในแอป “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท เหลือวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐ 2,900 บาท
  • หรือหากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท
    รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท เหลือวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐ 2,850 บาท

[แนะนำ] วิธีเติมเงินเป๋าตังเติมเงิน G-Wallet ไม่ได้ทำไงดี ?