รายชื่อสาขาร้าน สาขาทั่วประเทศ มีที่ไหนบ้างบ้าง ?

คลิกที่ชื่อร้านเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับร้านที่อยากไป : ราคา แผนที่ร้าน เวลาเปิดปิด ที่จอดรถ หรือบริการรับจองล่วงหน้าหรือไม่

คำเตือน! สอบถามกับร้านอีกครั้ง ว่าเข้าร่วมหรือไม่ ?


ดูเพิ่มเติม ชาบูนางในคนละครึ่ง สาขาอื่น ๆ


ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตร จะมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น

ดาวน์โหลด เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play


Related Posts