ม.40 ส่งเงินได้ที่ไหน ?


ออนไลน์! ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบผ่าน Mobile Application Shopeepay

สรุปให้! ผู้ประกันตน ม.40 ส่งเงินได้ที่ไหน ? ส่งเงินผู้ประกันตนเอง
Application Shopeepay > https://www.facebook.com/ssofanpage

แอป shopeepay

 • โหลดและติดตั้งแล้ว กดปุ่มจ่ายบิล
 • กดบิลประกัน และประกันสังคม เลือกประกันสังคม มาตรา 40
 • หรือกดปุ่มค้นหาบิล > พิมพ์ว่า ประกันสังคม มาตรา 40
 • กรอกเลขบัตรประชาชน > ทำขั้นตอนตามแอป shopeepay ต่อไปจนเสร็จ ตรวจสอบรายละเอียดก่อนจ่าย

Call center shopeepay 02-118-9170


แอป SSO Connect Mobile บริการด้านประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application

 • สำหรับผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบสถานพยาบาล
  • ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
  • ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
  • ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
  • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
  • และบริการประชาชนที่จะตามมาให้บริการในอนาคต

โหลดแอป SSO Connect Mobile


ถ้าทำงานไม่มีนายจ้าง พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้าง

คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้าง พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้าง

 • ลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 ออนไลน์
 • หรือ ม.40 สำหรับผู้สมัครใหม่ เอาบัตรประชาชนไปสมัครที่ร้านเซเว่น 7-11 ทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส. และบิ๊กซี
สรุปให้! ผู้ประกันตน ม.40 ส่งเงินได้ที่ไหน ? ส่งเงินผู้ประกันตนเอง

ลงทะเบียนออนไลน์ผู้ประกันตน ม.40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance)

ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

กดลงทะเบียน > https://www.sso.go.th/section40_regist/ (ลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 ออนไลน์ )


เตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนลงทะเบียน ม.40 เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมล์

 • 1.กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • 2.รายละเอียดข้อมูลติดต่อ
 • 3.เลือกรูปแบบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองได้ 3 ทางเลือก
  • ทางเลือก 1 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต จ่าย 70 บาททุกเดือน
  • ทางเลือก 2 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ จ่าย 100 บาททุกเดือน
  • ทางเลือก 3 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร จ่าย 300 บาททุกเดือน
 • 4.เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่
 • 5.รอ SMS ยืนยันการสมัคร
 • 6.เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น) โลตัส บิ๊กซี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธ.ก.ส. ตู้บุญเติม CanPay Shopee Pay หรือจุดบริการที่สัญลักษณ์
 • 7.เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตน มาตรา40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป
สรุปให้! ผู้ประกันตน ม.40 ส่งเงินได้ที่ไหน ? ส่งเงินผู้ประกันตนเอง

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคม


สรุป! ผู้ประกันตน ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

ผู้ประกันตน ม.40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance)
คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้าง

กด > ลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 ออนไลน์ https://www.sso.go.th/

เตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนลงทะเบียน ม.40 เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมล์

1.กรอกข้อมูลส่วนตัว
2.รายละเอียดข้อมูลติดต่อ
3.เลือกรูปแบบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองได้ 3 ทางเลือก
> ทางเลือก 1 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
> ทางเลือก 2 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
> ทางเลือก 3 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร
4.เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่
5.รอ SMS ยืนยันการสมัคร
6.เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น) โลตัส บิ๊กซี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธ.ก.ส. ตู้บุญเติม CanPay Shopee Pay หรือจุดบริการที่สัญลักษณ์
7.เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตน มาตรา40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป

สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.40

เงินทดแทนการขาดรายได้ (ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย)
ทุนพลภาพ
ชราภาพ
สงเคราะห์บุตร
ตาย

ส่งเงินผู้ประกันตน ม.40 ได้ที่ไหน ? ส่งเงินผู้ประกันตนเอง

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 > บอกเลขบัตรประชาชน

เคาเตอรธนาคาร์ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. 
เคาน์เตอร์เทสโก้
เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี

แอป shopeepay
โหลดแล้ว กดปุ่มจ่ายบิล > กดปุ่มค้นหาบิล อยู่ล่างจอมือ > พิมพ์ว่า ประกันสังคม มาตรา 40 > กรอกเลขบัตรประชาชน > ทำขั้นตอนตามแอป shopeepay ต่อไปจนเสร็จ ตรวจสอบรายละเอียดก่อนจ่าย
กด > Apple Store
กด > Google Play

ทางเลือกจ่ายแบบไหนดี ?

ทางเลือกจ่ายแบบ 1 จ่าย 70 บาททุกเดือน
เงินทดแทนการขาดรายได้ (ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย)
เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ
ตาย (ค่าทำศพ)

ทางเลือกจ่ายแบบ 2 จ่าย 100 บาททุกเดือน
เงินทดแทนการขาดรายได้ (ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย)
เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ
ตาย (ค่าทำศพ)
ชราภาพ (รับบําเหน็จ)

ทางเลือกจ่ายแบบ 3 จ่าย 300 บาททุกเดือน
เงินทดแทนการขาดรายได้ (ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย)
เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ
ตาย (ค่าทำศพ)
ชราภาพ (รับบําเหน็จ)
สงเคราะห์บุตร

เราผู้ประกันตนตามมาตราแบบไหน ? (33 , 39 และ 40)

– ผู้ (ทำงานประจำ) ลูกจ้าง-พนักงานบริษัท ที่ทำงานประจำกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ไม่ต้องส่งเงินผู้ประกันตนเอง แต่หน่วยงานดำเนินการหักจากเงินเดือนให้ประจำทุกเดือน จนกว่าลาออก
– ผู้ประกันตนมาตรา 39 (เคยทำงานประจำ) ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน และต้องส่งเงินผู้ประกันตนเองทุกเดือน
– ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ไม่ได้ทำงานประจำ) ผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน เช่น อาชีพอิสระ , แรงงานนอกระบบ และต้องส่งเงินผู้ประกันตนเองทุกเดือน