วิธีเช็กหนี้ .

เช็กยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!

เปิดในแอปพลิเคชัน กยศ. connect ใครยังไม่มีให้ทำการ download ผ่านมือถือ (iOS , Android) หรือทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th


ที่ชำระไป (รายการชำระเงินย้อนหลัง)

เปิดในแอปพลิเคชันกยศ. connect > บริการ > รายการอื่น ๆ > รายการชำระเงินย้อนหลัง > เลือกแสดงทุกปี หรือรายปี

วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!
เช็คยอดเงินที่ชำระไป รายการชำระเงินย้อนหลัง

วิธีเช็คตารางการผ่อนชำระ 15 ปี พร้อมดอกเบี้ย

เปิดในแอปพลิเคชันกยศ. connect > บริการ > การชำระเงิน > ตารางผ่อนชำระ 15 ปี พร้อมดอกเบี้ย

วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!
ตารางผ่อนชำระ 15 ปี พร้อมดอกเบี้ย

วิธีเช็คยอดเงินค้างชำระ รวม

เปิดในแอป กยศ. > ข้อมูลผู้ใช้ > รายเลือดบัญชี > รายเลือดบัญชี > ยอดเงินค้างชำระ , เบี้ยปรับ , ดอกเบี้ยค้างชำระ

วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!
ตรวจสอบหนี้ ยอดเงินค้างชำระ , เบี้ยปรับ , ดอกเบี้ยค้างชำระ

กรอบสีแดง ยอดเงินค้างชำระ , เบี้ยปรับ , ดอกเบี้ยค้างชำระ ชำระผิดนัด หรือชำระไม่ครบตามงวดผ่อนชำระ

วิธีเช็ดหนี้ กยศ. เช็ดยอดเงินที่ชำระไป / ตารางการผ่อนชำระ 15 ปี /ยอดเงินค้างชำระ (เบี้ยปรับ , เงินต้นค้างชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ) ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect ง่ายนิดเดียว!

download application แอปตรวจสอบและเช็ดยอดหนี้ กยศ. Connect ผ่านมือถือ (ใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน เหมือนกันที่ใช้งานบนเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect