Table of Contents

สรุปให้ ร้านค้าไม่ต้องลงทะเบียนร้านเราชนะ 4 ก.พ. 2564 เวลา 12.00 น. อัปเดตแอปถุงเงิน เพื่อรองรับเราชนะ

ร้านค้าธงฟ้า และ ร้านค้าคนละครึ่งปัจจุบัน อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนร้านค้าเราชนะใหม่ รออัปเดตแอปถุงเงินที่มือถือของเรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรองรับปุ่ม #เราชนะ

ถ้าปุ่มเราชนะไม่ขึ้น ไม่แสดงให้เห็น ปิดแอปถุงเงินก่อน อัปเดตแอปถุงเงิน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน (เฉพาะร้านค้า) เพื่อใช้จ่าย Apple Store | Google Play

#สรุปให้ ร้านค้าคนละครึ่งต้องลงทะเบียนเราชนะอีกไหม ? แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ

กดที่เมนูเราชนะ จะมีให้เลือกระหว่างบัตรและเป๋าตัง g-wallet

#สรุปให้ ร้านค้าคนละครึ่งต้องลงทะเบียนเราชนะอีกไหม ? แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ

กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านค้าธงฟ้าฯ) และร้านค้าคนละครึ่งไม่ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่ และสามารถปรับปรุง (Update) แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/


กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเพิ่มเติม (จากที่กำหนดไม่ให้ใช้จ่ายสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ) ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand


ช่องทาง

ร้านค้าธงฟ้า และ ร้านค้าคนละครึ่งปัจจุบัน อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนในฟอร์มนี้ อัปเดตแอปถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรองรับปุ่ม #เราชนะ

กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเพิ่มเติม (จากที่กำหนดไม่ให้ใช้จ่ายสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ) ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ช่องทางสมัครร้านค้าเราชนะ (ลงทะเบียนร้านค้าใหม่)
> เฉพาะประเภทบริการเท่านั้น ประเภทบริการร้านนวด สปา แท็กซี่ รถตู้ให้บริการ จักรยานรับจ้าง สามล้อเครื่อง

กดสมัคร > แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ ลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ

> เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าที่ต้องการอยากสมัครเข้าร้านค้าเราชนะใหม่
กดสมัคร > แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com

ยังไม่มีบัญชีธนาคาร โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีและสมัครแอปถุงเงิน

หรือสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

เบอร์ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับร้านค้าเราชนะ : 02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารและขั้นตอนการสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ (ประเภทบริการรายย่อย)

เฉพาะกิจการประเภทบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการและตรวจสอบได้ , บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท๊กซี่,วินมอเตอร์ไซต์,รถตู้โดยสารประจำทาง

สำหรับร้านค้าประเภทบริการ ที่มิใช่นิติบุคคล

1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา
2. สมัครร้านค้าที่ www.เราชนะ.com
3. สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
4. เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
5. โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS
6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงิน

เงื่อนไขการเข้าร่วมร้านค้าโครงการเราชนะ (ประเภทบริการรายย่อย)

ช่องทางการลงทะเบียน จะรองรับการสมัครเฉพาะประเภทบริการเท่านั้น กรณีร้านค้าอื่นที่มิใช่ประเภทบริการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้สมัครผ่านช่องทาง โครงการคนละครึ่ง

ช่องทางสมัครร้านค้าเราชนะ
>
แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ ลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ (เฉพาะประเภทบริการเท่านั้น ประเภทบริการร้านนวด สปา แท็กซี่ รถตู้ให้บริการ จักรยานรับจ้าง สามล้อเครื่อง)
> ร้านค้าที่ต้องการอยากสมัครเข้าร้านค้าเราชนะใหม่ กดสมัคร แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com (เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย)

กลุ่มสมัครเพื่อรับชำระค่าโดยสารการเดินทาง
1) ผู้ประกอบด้านขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

1.1 รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซต์) (บัตรประจำตัวขับวินมอเตอร์ไซต์)
1.2 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร TAXI-METER (ใบอนุญาตขับ TAXI-METER)
1.3 รถตู้โดยสารประจำทาง ที่จดทะเบียนสำหรับขนส่งสาธารณะ (ใบขับขี่ ท.1 หรือ ท.2)

ทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ที่ไม่หมดอายุ และบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ ตามกฎหมายและอยู่บนฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก

สำคัญมาก!! ผู้ลงทะเบียนโปรดเลือกประเภทกิจการให้ตรงกับใบอนุญาตประจำตัวผู้ขับขี่ ตามประเภทรถที่ตนเองขับให้บริการ

กลุ่มสมัครเพื่อรับชำระค่าบริการรายย่อยทั่วไป
2) บริการทุกประเภทที่มีสถานประกอบการชัดเจนและตรวจสอบได้2.1 ธุรกิจบริการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ*
2.2 ธุรกิจบริการที่ไม่มีใบอนุญาต

*สถานประกอบการตามข้อ 2.1 ต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามกฎหมาย

คำเตือน! วิธีสมัครร้านค้าเราชนะ (ประเภทบริการรายย่อย)

– โปรดตรวจสอบการกรอกข้อมูล ชื่อร้าน, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาต, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อผู้ติดต่อ ให้ถูกต้อง
– ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
– กรณีร้านที่ยังไม่เคยสมัครแอปถุงเงิน กรุณาติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพื่อสมัครแอปฯถุงเงินหลังลงทะเบียนเรียบร้อย
– เจ้าหน้าที่โครงการเราชนะ จะติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย)

เฉพาะร้านค้าสมัครใหม่
– เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย
– ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
– ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

ถ้าเป็นร้านคนละครึ่งอยู่แล้ว อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย)

เฉพาะร้านค้าสมัครใหม่
– มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา
– สมัครใช้บริการแอปฯถุงเงิน ณ สาขาธนาคารกรุงไทย (เฉพาะร้านที่ยังไม่เคยใช้บริการ)
– เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการตามข้อมูลที่ร้านค้าลงทะเบียนที่อยู่ที่ติดต่อได้
– รอผลการพิจารณาทาง SMS (ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการนับจากวันลงพื้นที่เก็บข้อมูล)
– กรณีร้านได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แอปฯถุงเงินจะแสดงปุ่ม “คนละครึ่ง“ บนแอปฯถุงเงิน
– ร้านค้ากดปุ่ม “คนละครึ่ง” ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

ถ้าเป็นร้านคนละครึ่งอยู่แล้ว อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ที่มา แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับร้านค้าประเภทบริการ ที่มิใช่นิติบุคคล (ร้านค้าเราชนะ) https://merchant-form.เราชนะ.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะ

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020
  • Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144