‘ à¹ƒà¸ˆà¸”ีเปย์บิลให้’ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญภายใต้แคมเปญ ‘’

‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸”้านการชำระเงินผ่าน Mobile Wallet à¸Šà¸±à¹‰à¸™à¸™à¸³à¸ˆà¸²à¸ SeaMoney à¹€à¸”ินหน้าสานต่อแคมเปญ ‘ShopeePay Shares Love’ à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸´à¸”ตัวภารกิจพิเศษ â€˜ShopeePay à¹ƒà¸ˆà¸”ีเปย์บิลให้’ à¸—ี่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัย ผ่านการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต รวมมูลค่าถึง 100,000 บาท

หนึ่งแรงสนับสนุน = ล้านกำลังใจให้สู้ต่อ  ‘ShopeePay’ ส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องชาวไทย ผ่านแคมเปญ ‘ShopeePay ใจดีเปย์บิลให้’  มุ่งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัย
หนึ่งแรงสนับสนุน = ล้านกำลังใจให้สู้ต่อ
‘ShopeePay’ à¸ªà¹ˆà¸‡à¸•à¹ˆà¸­à¸à¸³à¸¥à¸±à¸‡à¹ƒà¸ˆà¹ƒà¸«à¹‰à¸žà¸µà¹ˆà¸™à¹‰à¸­à¸‡à¸Šà¸²à¸§à¹„ทย ผ่านแคมเปญ ‘ShopeePay à¹ƒà¸ˆà¸”ีเปย์บิลให้’
มุ่งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัย


นายศุภวิทย์ หงส์อมรสิน ผู้อำนวยการ ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด à¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸§à¹ˆà¸² “ShopeePay à¸•à¸£à¸°à¸«à¸™à¸±à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸—ุกความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน และทุกกำลังใจล้วนมีความหมายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นพลังสนับสนุนให้ชาวไทยมีกำลังในการสู้ต่อไป ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ความท้าทายใด ๆ ShopeePay à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸™à¸°à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸”้านการชำระเงินผ่าน Mobile Wallet à¹€à¸£à¸²à¸‚อยืนหยัดเคียงข้างชาวไทยด้วยพันธกิจในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกมิติ ผ่านกิจกรรม ‘ShopeePay à¹ƒà¸ˆà¸”ีเปย์บิลให้’ ที่จะช่วยส่งเสริมสภาพคล่อง และลดภาระต้นทุนในการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยจาก ShopeePay à¹à¸¥à¸°à¹€à¸£à¸²à¸«à¸§à¸±à¸‡à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡à¸§à¹ˆà¸²à¹€à¸£à¸²à¸ˆà¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกคนให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง”

ร่วมกิจกรรม ‘ShopeePay à¹ƒà¸ˆà¸”ีเปย์บิลให้’ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 10:00 น. – 17 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. โดยมีกติกาเข้าร่วมดังนี้

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกคนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ à¹‚ดยแท็กชื่อคนที่คุณห่วงใยที่สุด และเขียนข้อความส่งต่อกำลังใจ พร้อมใส่ Hashtag #ShopeePayTH #ShopeePaySharesLove à¹ƒà¸•à¹‰à¹‚พสต์ของกิจกรรม  â€˜ShopeePay à¹ƒà¸ˆà¸”ีเปย์บิลให้’ à¸šà¸™à¹€à¸Ÿà¸‹à¸šà¸¸à¹Šà¸à¹à¸Ÿà¸™à¹€à¸žà¸ˆ ShopeePay à¹‚ดย 50 ข้อความที่โดนใจที่สุด รับเลย! คูปองจ่ายบิลฟรีทุกประเภทสูงสุด 1,000 บาท สำหรับใช้จ่ายบนแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยจะมอบให้ทั้งผู้ที่แท็กและถูกแท็ก เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คูปอง รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท (ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 19 ตุลาคมนี้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามกิจกรรม ‘ShopeePay à¹ƒà¸ˆà¸”ีเปย์บิลให้’ ได้ที่ https://www.facebook.com/ShopeePayTH

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้จ่ายที่ดียิ่งขึ้นกับ ShopeePay à¹€à¸žà¸µà¸¢à¸‡à¸à¸”อัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ฟรีจาก App Store Google Play Store à¹à¸¥à¸° App Gallery


เกี่ยวกับ ShopeePay (ช้อปปี้เพย์)

ShopeePay à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¹€à¸›à¹‹à¸²à¸ªà¸•à¸²à¸‡à¸„์ออนไลน์ (Mobile Wallet) à¸—ี่ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงบริการการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ShopeePay à¹€à¸›à¸´à¸”ตัวในปี 2558 à¹‚ดยมุ่งส่งมอบที่สุดของประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างราบรื่นให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งการรับชำระเงินออนไลน์บนช้อปปี้ บริการเติมเงินในกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ บริการโอน/ถอนเงิน รวมไปถึงการชำระเงินในช่องทางออฟไลน์ ณ ร้านค้าที่รองรับบริการมากกว่าพันร้านค้า

ShopeePay à¸Šà¹ˆà¸§à¸¢à¹ƒà¸«à¹‰à¸—ุกการจับจ่ายและการบริหารจัดการธุรกิจเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น พร้อมมอบความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างโอกาสให้ทุกธุรกิจและร้านค้าต่างๆ

ShopeePay à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸«à¸™à¸¶à¹ˆà¸‡à¸˜à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ˆà¸ à¸²à¸¢à¹ƒà¸•à¹‰ SeaMoney à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸”้านการเงินดิจิทัลซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทเครือ Sea Group à¹‚ดยเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการชำระเงินและธุรกิจด้านการเงินดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้พันธกิจในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนและการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค ผ่านการบริการด้านการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ShopeePay à¹à¸¥à¸° SeaMoney à¹„ด้ที่  https://www.seamoney.com

Related Posts